ၿဂိဳဟ္တုခ်န္နယ္ ငွားရမ္းခႏႈန္းထား `ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုမၸဏီကြာျခားမည္

ၿဂိဳဟ္တုခ်န္နယ္ ငွားရမ္းခႏႈန္းထားေတြဟာ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ကုမၸဏီ ကြာျခားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာ C-Band နဲ႔ Ku-Band ၿဂိဳဟ္တုခ်န္နယ္ႏွစ္မ်ိဳးကိုငွားရမ္းေနၿပီး ေစ်းႏႈန္းအသီးအသီး ကြာျခားမွာျဖစ္ပါတယ္။ C-Band ကိုငွားရမ္းမယ္ဆိုရင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ငါးႏွစ္စာခ်ဳပ္ခ်ုဳပ္ ဆိုငွားရမ္းရင္ 1MHz ကို တစ္လကို က်ပ္ သိန္း ၂၀ နဲ႔ ကုမၸဏီဆိုရင္ေတာ့ USD 1200 က်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သံုးႏွစ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမယ္ဆိုရင္ 1MHz ကို တစ္လကို က်ပ္ သိန္း ၂၂ သိန္းနဲ႔ ကုမၸဏီဆိုရင္ေတာ့ USD 1300 က်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမယ္ဆိုရင္ 1MHz ကို တစ္လကို က်ပ္ သိန္း ၂၅ သိန္းနဲ႔ ကုမၸဏီဆိုရင္ေတာ့ USD 1500 က်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Ku-Band ငွားရမ္းခအေနနဲ႔ ငါးႏွစ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရင္ 1MHz ကို တစ္လကို က်ပ္ သိန္း ၂၉ သိန္းက် သင့္မွာျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီဆိုရင္ေတာ့ USD 1700 က်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သံုးႏွစ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမယ္ဆို ရင္ 1MHz ကို တစ္လကို က်ပ္ သိန္း ၃၁ သိန္းက်သင့္မွာျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီဆိုရင္ 1MHz ကို တစ္လကို USD 1800 က်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမယ္ဆိုရင္ 1MHz ကိုတစ္လကို က်ပ္ ၃၄ သိန္းနဲ႔ ကုမၸဏီဆိုရင္ေတာ့ USD 2000 က်သင့္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း