၇ လက္မ touchscreen display ပါဝင္တဲ့ Aluratek Wi-Fi Media Player

၇ လက္မ touchscreen display ပါဝင္ၿပီး အင္တာနက္ေရဒီယို၊ သီခ်င္းနဲ႔ ဗီဒီယိုအျပင္ လူမႈေရးမီဒီယာေတြကို သံုးႏိုင္မယ့္ Aluratek Wi-Fi Media Player ျဖစ္ပါတယ္။ အလြယ္တကူသံုးႏိုင္မယ့္ touchscren မွာ မီဒီယာေတြကို အလြယ္တကူၾကည့္႐ႈၿပီး သံုးႏိုင္ေအာင္

စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ Spotify, Pandora, SiriusXM နဲ႔ social media channel ေတြအပါအဝင္ app အမ်ားအျပားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Aluratek Media Player မွာ ပါဝင္တဲ့ခလုတ္ေတြကို အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အသံစနစ္ကလည္း အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အသံအရည္အေသြးကို ထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အတြင္းမွာ front-facing channel spaker ႏွစ္ခုပါဝင္ပါတယ္။ တန္ဖိုးက ေဒၚလာ ၁၃၀ ပါ။

Ref; GadgetFlow