၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအကုန္အထိ အိတ္ခ်ိန္း ၁၈၀ ေက်ာ္တြင္ MSAN စက္အလံုးေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္အထိ လဲလွယ္တပ္ဆင္မည္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအကုန္အထိ အိတ္ခ်ိန္း ၁၈၀ ေက်ာ္မွာ MSAN စက္အလံုးေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္အ ထိ လဲလွယ္တပ္ဆင္ ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေခတ္မီအိတ္ခ်ိန္းစက္ေတြနဲ႔ လဲလွယ္တပ္ဆင္ရာမွာ ဂဏန္း ၅ လံုးနဲ႔ ၆ လံုးပါတဲ့ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း နံပါတ္ေတြကို ဂဏန္း ၇ လံုးပါရွိတဲ့ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းနံပါတ္အသစ္ေတြကို ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေပးသြားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့ TDM (Time Division Multiplex) အိတ္ခ်ိန္းေတြကို မ်ိဳးဆက္သစ္ကြန္ရက္နည္းပညာျဖစ္တဲ့ MSANs (Multi-Service Access Nodes) ေခတ္မီ အိတ္ခ်ိန္းစက္ေတြနဲ႔လဲလွယ္တပ္ဆင္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း သံုးစြဲေနသူေတြအေနနဲ႔ နံပါတ္အေဟာင္းမွ နံပါတ္အသစ္ကိုေျပာင္းလဲေနစဥ္ ကာ လအတြင္းမွာ Call Forward ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ နံပါတ္အသစ္ကို ေျပာင္းလဲေနစဥ္ကာလအတြင္းမွာ လက္ရွိနံပါတ္ သို႔မဟုတ္ နံပါတ္အသစ္ကိုေခၚဆို ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းမ်ား အဆင္႔ျမႇင္႔တင္ျခင္းနဲ႔ လိုင္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းေတြကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကေန စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ အိတ္ခ်ိန္းေပါင္း (၄၀၀) ေက်ာ္မွာ MSAN စက္ အလံုးေပါင္း (၁၅၀၀) ေက်ာ္ကို လဲလွယ္ေဆာင္ရြက္သြား မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း