၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ AGTI ပထမႏွစ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူ

အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္သံုးခုႏွင့္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ ၂၂ ခုတို႔တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ A.G.T.I ပထမႏွစ္သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ေခၚယူေနတဲ့ေက်ာင္းေတြကေတာ့ အစိုးရနည္းပညာ ေကာလိပ္ (မိုးညွင္း၊ ျမင္းၿခံ၊ ေရႊဘို) နဲ႔ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ (ပူတာအုိ၊ ဟားခါး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ သံတြဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေရႊျပည္သာ၊ အင္းစိန္ မႏၱေလး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ကန္႔ဘလူ၊ ခႏၱီး၊ ဂန္႔ေဂါ၊ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ သရက္၊ မေကြး၊ လက္ပံတန္း၊ ၀ါးခယ္မ၊ လပြတၱာ၊ က်ိဳက္လပ္) ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းကာလမွ (၃)ႏွစ္ျဖစ္ကာ သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက ဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္ ေပးအပ္မွာျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီပါက နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၏ တတိယႏွစ္သင္တန္းမ်ားသို႔ ေပါင္းကူးတက္ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာေတြကို သက္ဆိုင္ရာေကာလိပ္၊ သိပၸံေတြမွာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၉ ရက္က စတင္ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီးႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ ေလွ်ာက္ထားရမယ့္ေက်ာင္းကုိ ျပန္လည္တင္သြင္းရပါမယ္။ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူ ေတြဟာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲမွာ သခ်ၤာ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ ဘာသာတြဲေတြပါ၀င္တဲ့ ဘယ္ဘာသာေတြနဲ႔မဆုိ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းနဲ႔ စက္႐ံု/ကုမၸဏီ ေတြကုိ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။ ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (မိတၱဴ)၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သည့္ အမွတ္စာ