၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စမတ္နာရီ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စမတ္နာရီေစ်းကြက္မွာ Apple က ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ ေစ်းကြက္ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ႕ Strategy Analytics က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ စမတ္နာရီ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ ၂၁.၁ သန္းရိွၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ ၂၀.၈ သန္းထက္ ၁.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္လံုးမွာ Apple က တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ Apple Watch အေရအတြက္က ၁၁.၆ သန္းရိွၿပီး စုစုေပါင္းအေရအတြက္ရဲ႕ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွတယ္လို႔ Strategy Analytics က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ Samsung ကေတာ့ ၂.၄ သန္းနဲ႔ ဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးရဲ႕ ကိန္းဂဏန္းေတြက ၂၀၁၅ မွာ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ အေရအတြက္ထက္ နည္းပါးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Ref: GSMArena