ျမန္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ ရထားလိုင္းမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ဂ်ပန္အစိုးရအတည္ျပဳ

chuo-e1413773524566.jpg

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ သံလိုက္သတၱိျဖင့္ ေမ်ာလြင့္ေနေသာ နည္းပညာကို အသုံးျပဳထားသည့္ ကမၻာ့အျမန္ဆုံး ရထားလုိင္းမ်ားတည္ေဆာက္သြားရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းကို တိုက်ိဳၿမိဳ႕မွ နာဂိုယာၿမိဳ႕စက္မႈစင္တာအထိ ၁၇၈ မိုင္ကြာေဝးေသာရထားလိုင္းကို စတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုရထားလိုင္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ခရီးသြားလာေရးအတြက္ အနာ
ဂတ္တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္အနည္းငယ္ခန္႔က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ JR Tokai ကုမၸဏီကို ခြင့္ျပဳခ်က္
ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း တိုက်ိဳ-နာဂိုယာရထားလိုင္းကို စတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ရထားလိုင္းအတြက္ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ၅၀ ဘီလီယံေက်ာ္ခန္႔ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

၎ရထားသည္ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နာဂိုယာၿမိဳ႕သို႔ မိနစ္ေလးဆယ္ခန္႔ျဖင့္ ခရီးသြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိခရီးသြားလာႏႈန္းမွ ၁.၄ နာရီေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါရထားမ်ားကို ၂၀၂၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လည္ပတ္အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး နာဂိုယာအျပင္ တိုက်ိဳမွအိုဆာကာအထိ ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။
-စိုးထက္
Ref: Fobes