ျမန္မာ-ဂ်ပန္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဗဟိုဌာနမွ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမ်ား ဖြင့္မည္

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဗဟိုဌာန (MJC) မွ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းေတြကို ဇန္နဝါရီလနဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလေတြမွာ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတြမွာ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္႐ံုးမွာ Business Plan Development, Strategic Managment, Managment With Thinking ေတြကုိ တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး မႏၱေလး႐ံုးမွာေတာ့ Managment With Thinking နဲ႔ Knowledge Management သင္တန္းေတြကုိ တက္ေရာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သင္တန္းေၾကး ၇၀,၀၀၀ က်ပ္ က်သင့္မွာျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြ အေနနဲ႔ ဓာတ္ပံု ၃ ပံုစီနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ MJC မွ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ Trailor Made Program ေတြကုိလဲ ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ လုိသူေတြအတြက္ Sharing Business Value to Myanmar Society ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ ညေန ၅ နာရီခြဲမွ ည ၇ နာရီခြဲထိ ျမန္မာ-ဂ်ပန္စင္တာ (ရန္ကုန္႐ံုး) မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆုိ အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တက္ေရာက္လုိသူေတြအေနနဲ႔ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ျမန္မာ-ဂ်ပန္စင္တာ (ရန္ကုန္႐ံုး) ဖုန္း-၀၁-၂၃၀၁၆၆၂၊ ၀၉၂၅၀၁၈၅၄၅၅ (မႏၱေလး႐ံုး) – ဖုန္း-၀၉၄၂၈၅၅၄၅၇၁၊ ၀၉၄၂၅၅၅၇၄၃၄ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။

-သႏၲာ