ျမန္မာ ဂိမ္းမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းမွ ရယူႏုိင္မည့္ Myanmar Game Portal Application ကို အခမဲ့ ရယူႏုိင္

Myanmar-Game-Portal-2.jpg

ျမန္မာ ဂိမ္းမ်ားသာမဘဲ အျခားဂိမ္းႏွင့္ Application မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းမွ ရယူႏုိင္မည့္ MyanmarGame Portal App ကို အခမဲ့ ရယူႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ Application ကို Shan – Myanmar အြန္လိုင္းဂိမ္းကို ဖန္တီးခဲ့သည့္ Studio AMK Pte.Ltd. မွ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

MyanmarGame Portal App ကို PlayStore မွ အခမဲ့ရယူ ထည့္သြင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး App မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာဂိမ္း၊ အျခားဂိမ္းႏွင့္ app မ်ားအျပင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ားကို သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဂိမ္းမ်ားကို Download (သို႔) တိုက္႐ိုက္ ကစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး gCoin Payment စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အတြက္ App၊ ဂိမ္းႏွင့္ ဂိမ္း Credit မ်ားကိုလည္း ဝယ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ Studio AMK မွ အသစ္ ထုတ္လႊင့္သည့္ Shan Myanmar ကဲ့သို႔ Multi-player ကစားႏုိင္သည့္ အြန္လုိင္း ဂိမ္းမ်ားကိုလည္း ကစားႏုိင္မည့္အျပင္ ျမန္မာဂိမ္း မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ဂိမ္းကစားျခင္း၊ မိတ္ဖြဲ႕ႏိုင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဂိမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပ႐ိုမိုးရွင္း သတင္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ App ၏ ဖုိင္အရြယ္အစား 19MB ရွိၿပီး Android Version 4.0 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Studio AMK Pte., Ltd. သည္ စင္ကာပူ အေျခစိုိက္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တြင္ ျမန္မာျပည္ ႐ုံးခြဲဖြင့္လွစ္ကာ Html 5 & Css 3, Web Application, Onling Shopping, Games, CMS, Mobile Application လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ Product မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ လ်က္ရွိသည္။

-ရဲထြဋ္ဝင္း