ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ Digital Government Strategy ႏွင့္ e-Government စနစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ဦးစားေပးလ်က္ရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ Digital Government Strategy နဲ႔ e-Government စနစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း စဥ္ေတြကို ဦးစားေပးလ်က္ရွိတယ္လို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာပါတယ္။

ကေမာၻဒီယားႏိုင္ငံ Siem Reap ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ (၁၂) ရက္နဲ႔အညီ Digital Government Strategy နဲ႔ e-Government စနစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ တိုးတက္လာမႈေတြနဲ႔အတူ အခက္အခဲေတြ စိန္ေခၚမႈေတြလည္း ႀကံဳေတြ႔ရေၾကာင္း၊ တိုးတက္မႈစံႏႈန္း မတူညီတဲ့ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြအၾကား ပူးေပါင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြအၾကား ေပၚလစီနဲ႔ Regulationဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ မွ်ေဝႏိုင္ဖို႔ မူေဘာင္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

အိုင္စီတီက႑ တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း မျဖစ္မေနအေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဆီယံဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးအေနျဖင့္လည္း တြန္းအားေပးေစလိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးက႑ဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ထုတ္ျပန္အတည္ျပဳ ေျပာင္းလဲေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုးတက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း