ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Facebook အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအေရးႀကီးဆံုး နည္းလမ္းမ်ားေလ့လာႏိုင္

Facebook က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ Facebook အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းေတြကို ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မိမိရဲ့ Facebook အေကာင့္လံုၿခံဳေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီနည္းလမ္းေတြကို facebook ရဲ႕ official page ျဖစ္တဲ့ https://www.facebook.com/security မွာေလ့လာႏိုင္သလို Video ၾကည့္လိုတယ္ဆိုရင္ https://www.facebook.com/security/videos နဲ႔ https://www.youtube.com/playlist?list=PLH9Qhz4pry0AQDFqOcys-AEAvuWydrZ8V မွာလည္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။ လူမႈကြန္ရက္ စံႏႈန္းဟာဘာလဲ၊ လူမႈကြန္ရက္ေပၚက မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ အေရးအသားေတြကို ဘယ္လို report လုပ္ရမလဲဆိုတာကို သိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Facebook အေနနဲ႔ အဲဒီ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ျမန္မာဘာသာနဲ႔ေဆာင္ရြက္ ေပးထားၿပီး https://fbnewsroomus.files.wordpress.com/2015/09/facebook-community-standards.pdf မွာ ၾကည့္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းအသစ္ လက္ခံတာ၊ ေပါင္းထည့္တာ၊ tag လုပ္တာ အစရွိတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ေတြကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

“Profile: လြယ္ကူတဲ့ ပစ္မွတ္မျဖစ္ပါေစနဲ႔၊ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကေတာ့ သင့္ profile မွာရွိတဲ့ အေရးႀကီး အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကို စိစစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲဖို႔ ကူညီမွာပါ။ သင့္ profile ရဲ႕အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕နဲ႔ အဲ့ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္သူေတြနဲ႔ မွ်ေဝထားတယ္ဆိုတာကို အခ်ိန္နည္းနည္းယူၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ ဒီေနရာမွာ ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ဖို႔ တကယ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို သင့္အလုပ္ရွင္နဲ႔ သင့္မိဘေတြကို မွ်ေဝလို႔ အဆင္ေျပေပမယ့္ သင့္ကို ဒုကၡေပးႏိုင္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ကုိ မမွ်ေဝသင့္ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕အေကာင့္ကို ခိုးယူဖို႔အလြယ္ဆံုးနည္းေတြက ေမြးေန႔နဲ႔ သင့္ရဲ႕သိသာထင္ရွားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္တဲ့ အိမ္လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္၊ မေျပာသင့္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ရရွိသြားတာပါပဲ။ ဒါေတြဟာ လူတိုင္းကို ေျပာျပရမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး” ဆိုၿပီး အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခ်က္ကိုလည္းေတြ႔ရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း