ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေကာ္ပိုေရးရွင္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲမယ့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းကို ေကာ္ပိုေရးရွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ပဥၥမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ မူ၀ါဒနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ အစည္းအေ၀းကို ဧၿပီလ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အစည္းအေ၀းသုိ႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအား ေကာ္ပိုေရးရွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြ႔ဲစည္းေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။