ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအား ေကာ္ပိုေရးရွင္းအသြင္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းေရး သတၱမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေကာ္ပိုေရးရွင္းအသြင္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းေရး အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီဦးေဆာင္ေကာ္မတီ သတၱမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ၁၀.၁.၂၀၁၈ က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေကာ္ပိုေရးရွင္အသြင္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းေရး အစည္းအေဝးမွာ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းႏိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) အေပၚ အေသးစိတ္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳး တက္ေရာက္ခဲ့သလို ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း