ျမန္မာနိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲက်င္းပမည္

Network Associate (NA) ႏွင့္ Network Professional (NP) စာေမးပြဲကို ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း တည္ရွိရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ တၿပိဳင္နက္က်င္းပ စစ္ေဆးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

MCPA Certified Network Associate Exam (NA Exam) မွာ အိုင္တီပညာရွင္တစ္ေယာက္ အျဖစ္အသက္ေမြးလိုေသာ MCPA Member ဝင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးေပးေသာ စာေမးပြဲျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ MCPA Certified Network Associate Exam (NA Exam) ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္မွာ သတ္မွတ္ေဒသမ်ားတြင္ တၿပိဳင္နက္ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား စာရင္းေပးသြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ NA Exam အတြက္ စာေမးပြဲေၾကး ၂၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး NP EXAM အတြက္ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ MCPA သတင္းဝင္ေတြအေနနဲ႔ စာေမးပြဲေၾကး ၅၀ % ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

-ေကာင္းျမတ္ထြန္း