ျမန္မာဒီဂ်စ္တယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဖိုရမ္ ျပဳလုပ္သြားမည္

ျမန္မာဒီဂ်စ္တယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဖိုရမ္ (Myanmar Digital Rights Forum 2018) ကို ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္မွ ၁၉ ရက္ အထိ ကုန္သည္လမ္းေပၚရွိ Royal River View Condo မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါဖိုရမ္မွာ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ အလားအလာအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီဂ်စ္တယ္ေလာကမွ ကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ဦးေဆာင္ေနၾကသူေတြ တက္ေရာက္ၾကမွာပါ။

ကမၻာေက်ာ္နည္းပညာ ကုမၸဏီေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Facebook, Google နဲ႔ Microsoft တို႔က တက္ေရာက္လာသူေတြနဲ႔အတူ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူေတြအတြက္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသားခြင့္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္တို႔အေပၚမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ၊ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ေတြ၊ နည္းပညာနယ္ပယ္၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ တာဝန္ရွိသူေတြကလည္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

-ေအာင္သက္ကို