ျမန္မာစြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေပၚထြက္ေစေရး အစီအစဥ္က်င္းပမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေပၚထြက္ေစေရးအတြက္ Myanmar Youth Technopreneurship Development Program-2018 အစီအစဥ္ကို က်င္းပမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ လူငယ္မ်ားပါဝင္ႏိုင္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ ၂ ဦးမွ ၅ ဦး ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ကုန္ပစၥည္း (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈမွာ Entertainment, Open Data, Civic Tech, Business, Agriculture, Society, Health Care, Education စတဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး နည္းပညာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကုန္ပစၥည္း (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
“အႏိုင္ရရွိသူေတြဟာ Kanaung Hub မွာ ေျခာက္လ႐ံုးခန္းဖြင့္ခြင့္ရမယ္၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြ တင္မဟုတ္ဘူး၊ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္း ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဦးခြန္ဦးကေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) ၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဳတာအသင္းခ်ဳပ္ (MCF) ၏ စီမံကြပ္ကဲမႈတို႔ျဖင့္ Kanaung Hub မွ က်င္းပမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ နည္းပညာရွင္ လူငယ္မ်ား နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳႏိုင္ေရး၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း နည္းပညာမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အား ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Myanmar Youth Technopreneurship Development Program-2018 ရဲ႕၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္တဲ့ www.mmtechnopreneurship.com မွလည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ MPT ႐ံုးမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ တစ္ဆင့္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္လႊာေတြ လက္ခံသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္မွ စတင္ကာ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္အထိ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အႏိုင္ရရွိတဲ့ အသင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္တြင္ ဆံုးျဖတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အႏိုင္ရရွိတဲ့ အသင္းဟာ ဆုေၾကးေငြက်ပ္သိန္း ၅၀ ႏွင့္အတူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လမွစတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳစင္တာ kanaung Hub တြင္ အျခားေသာေအာင္ျမင္မႈရရွိေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ အနီးကပ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ ေနရာတစ္ခုကို ေျခာက္လအခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ရ ရွိမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
“ပင္ကိုယ္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္အစီအစဥ္ေတြကို သယ္ေဆာင္ေပး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုတဲ့ လူငယ္ေတြ ဒီအစီအစဥ္မွာ ပါဝင္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္” ဟု MPT-KSGM ကုမၸဏီ၏ ဥပေဒႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေရးရာဌာန မွ ဒါရိုက္တာ ဦးမ်ိဳးသန္႔က ေျပာပါတယ္။
ဆန္ခါတင္အဆင့္ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ျမန္မာျပည္ (ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး) ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္း ၁၅ သင္းမွ ငါးသင္း၊ အထက္ျမန္မာျပည္ (ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္) ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္း ၁၅ သင္းမွာငါးသင္းတို႔ကို အသီးသီး ဆန္ခါတင္အဆင့္အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အသင္း ၁၀ သင္းအားရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MICT Park ရွိ Kanaung Hub မွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းေတြကို ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲကိုျပဳလုပ္ၿပီး ဆန္ခါ တင္အဆင့္ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ အသင္း ၁၀ သင္းမွ အေကာင္းဆံုးသံုးသင္းကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး Myanmar Youth Technopreneurship Development Program-2018 Award ကိုခ်ီးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေသာ အသင္း ၇ သင္းအား ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ အခက္အခဲမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းကို အဆိုျပဳတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ယင္းကိုစီးပြားေရးအရ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ မည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို တင္ျပျခင္းအပါအဝင္ မိမိတို႔၏ ထုတ္ကုန္ သို႔မဟုတ္နည္း လမ္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ေစ်းကြက္နယ္ပယ္ကိုလည္း ေဖာ္ျပသြားရန္ လိုအပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။
-ထြန္းထြန္း