ျမန္မာစာေဖာင့္ ျပႆနာကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္က စတင္ေျဖရွင္း ေနသည္ဟုဆို

IMG_7639.jpg

ျပည္တြင္း၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မေျပလည္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သံုး ျမန္မာစာေဖာင့္ စနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္၍ စတင္ေျဖရွင္းေနၿပီဟု သိရသည္။

နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေနသည့္ ျမန္မာစာေဖာင့္မ်ားသည္  အသံုးျပဳသည့္ ေဖာင့္အမ်ဳိးအစားမွလြဲ၍ အျခားေသာ ျမန္မာစာေဖာင့္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္က စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ “တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ Developer ေတြကို ပါဝင္ေစခ်င္ပါတယ္။ လူရွိတာ ၁၀ ေယာက္ ေလာက္ရွိတာကို ႏွစ္ဖြဲ႕ေလာက္ ကြဲေနေတာ့ ရွက္ဖို႔လည္း ေကာင္းပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္မွ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာစာေဖာင့္ စနစ္အားလံုး တစ္ေျပးညီ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္ စတင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္မွ ေငြက်ပ္သိန္း ၃၅၀ ခန္႔ စိုက္ထုတ္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ကို ဦးစြာစိုက္ ထုတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းကလည္း လွဴမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာထားပါတယ္။ ပေရာဂ်က္ဆိုတာ အစဥ္အဆက္ လုပ္ေနရတာဆိုေတာ့ ေနာက္ပိုင္း ကုန္က်စရိတ္ေတြလည္း ရွိေနဦးမွာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ဆီက ဘတ္ဂ်က္ေစာင့္ေနရင္ ၾကာေနမွာစိုးလို႔ ရွိတာေလးနဲ႔ စတင္ထားတာပါ”ဟု ဦးမ်ိဳးျမင့္ထြန္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာစာေဖာင့္ စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ကို သံုးစြဲၿပီး ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္နည္း ပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ အသံုးခ်မႈအပိုင္း၌ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ Zawgyi ျမန္မာစာေဖာင့္ စနစ္ကိုသာ အသံုးျပဳၾကၿပီး Unicode စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာစာေဖာင့္ စနစ္ကို အသံုးျပဳသူ အမ်ားစု လက္ခံသံုးစြဲျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

“အဓိကအေနနဲ႔ ပညာေပးေရး အစီအစဥ္ ေတြမွာလည္း  အားနည္းခဲ့တာ ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဆိုရင္ေတာ့ ေဟာေျပာပြဲေတြလည္း လုပ္ေပးသြားဖို႔ေတာ့ ရွိတယ္”ဟု အမည္နာမ ကြဲျပားေသာ ျမန္မာစာေဖာင့္မ်ားကို တူညီစြာ အျပန္အလွန္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေရရွည္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးမ်ိဳးျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

အမည္နာမ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားေနသည့္ ျမန္မာစာေဖာင့္မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ရန္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အခက္အခဲႀကံဳ ေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာျမန္စာ ေဖာင့္မ်ားသည္ Unicode စံသတ္မွတ္ခ်က္ကိုလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာစာေဖာင့္မ်ားသည္ Unicode စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို အျပည့္အဝ လိုက္နာထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အဆိုပါျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ပါက တိုင္းရင္းသားဘာသာ စကားမ်ားပါ အဆင္ေျပစြာ အသံုးျပဳ လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးျမင့္ထြန္းက ဆိုသည္။

-ျမင့္ေက်ာ္လိႈင္