ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ က IT ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း က IT ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

Triumph Myanmar Co., Ltd မွ ဥကၠ႒ ဦးေဆာင္တဲ့ Elior-Tech Corp, SAMSUMG Electric နဲ႔ ST Electronic မွ IT ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကို လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္က ေတြ႔ဆံုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးရဲ႕ အေရးပါပံုနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္အေျချပဳ Smart City Development စတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း