ျပည္တြင္း ဒီဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရးအေျခအေန ပိုမိုဆိုးရြားလာ ဟုဆို

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း ဒီဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရး အေျခအေနမွာ ပိုမိုဆိုးရြားလာေၾကာင္း ျမန္မာဒီဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာ ဖိုရမ္က ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က ဖန္တီးရာမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ Myanmar Digital Rights Forum မွာထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

“ဥပေဒေတြေရးသားျပ႒ာန္းရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ အၾကံဥာဏ္ေတြကို ရယူတိုင္ပင္တာမရွိတာက အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါပဲ၊ ဥပမာအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ လံုၿခံဳခြင့္ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒဟာ ေကာင္းမြန္စြာ ျပ႒ာန္းထားတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အပိုင္းေတြမွာ ဒီဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရးေတြကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္” လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာပါတယ္။

အဲဒီဖိုရမ္မွာ တက္ေရာက္လာသူ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက အြန္လိုင္းေပၚက လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေနဟာ ပိုုမိုဆိုးသြားေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးၾကသလို အြန္လိုင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ရဖို႔အတြက္ ဥပေဒနဲ႔ မူဝါဒမ်ားဟာ အဓိကေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း အသီးသီးမွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ပါတယ္။

-ေအာင္သက္ကို