ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စ၍ Online Booking System ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား သက္တမ္းတိုးခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္

လာမယ့္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္က စတင္ၿပီး Online Booking System နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို သက္တမ္းတိုးခြင့္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

အြန္လိုင္းကေန ဘိုကင္ေဆာင္ရြက္တဲ့စနစ္ (Online Booking System) စတင္က်င့္သံုးတဲ့ ဇန္နဝါရီလအတြင္းမွာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြက အဲဒီစနစ္ကို သတိမျပဳမိၾကတာ၊ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ရသလဲ ဆိုတာကို မသိတာမ်ိဳးေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး Booking မလုပ္ဘဲ ႐ံုးကိုေရာက္ရွိလာတဲ့ ယာဥ္အားလံုးကို လုပ္ငန္းေတြ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ကေန စတင္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ္လကေန စတင္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ႏွစ္လဲမွတ္ပံုတင္ ယာဥ္စစ္ေဆးရက္ခ်ိန္းကို ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းတဲ့စနစ္ အသံုးျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈမရွိတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သက္တမ္းတိုး လုပ္ငန္းေတြကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ႀကိဳတင္အသိေပး ေၾကညာထားပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ႏွစ္လဲသက္တမ္းတိုး ယာဥ္စီးေရ မ်ားျပားလာလို႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္တာ၊ လမ္းေတြေပၚမွာ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းရတဲ့ ယာဥ္ေတြေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းတာေတြ ျဖစ္ေပၚတာမိ်ဳး ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစဖို႔ ႏွစ္လဲမွတ္ပံုတင္ ယာဥ္စစ္ေဆးရက္ခ်ိန္းကို ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းတဲ့ စနစ္အျဖစ္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ကေန စတင္ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း