ေနျပည္ေတာ္မွာ အင္တာနက္အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ေနရာ

ေနျပည္ေတာ္ IAC မွာ အင္တာနက္အခမဲ့ လာေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

S12 Exchange အနီး၊ ဇဗၺဴေခတၱေရလမ္းမ၊ ေဘာဂသိဒၶိ၊ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္မွာလာ ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႔ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံတို႔ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့အဲဒီ Information Access Center မွာ တနလၤာကေန ေသာၾကာေန႔အထိ ေန႔တိုင္းလာေရာက္ အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲကေန ညေန ၄ နာရီခြဲအထိ ဖြင့္လွစ္ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီစင္တာမွာ ICT LAB လည္းရွိၿပီး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ သင္တန္းေတြ၊ အစည္းအေဝးေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း