ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္နဲ႔ ဖုန္းအားသြင္းေပးႏိုင္မယ့္ ေဘ့စ္ေဘာဦးထုပ္

Los Angeles အေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ SolSol ဟာ ဦးထုပ္လွ်ာမွာ ဆိုလာျပားငယ္ တစ္ခုထည့္သြင္းထားတဲ့ ေဘ့စ္ေဘာဦးထုပ္ တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အဲ့ဒီဦးထုပ္ဟာ USB ကေနတစ္ဆင့္ စမတ္ဖုန္း၊ tablet နဲ႔ အျခားထုတ္ကုန္ေတြကို အားသြင္းေပးႏိုင္ၿပီး ထုတ္ကုန္တစ္ခုကို တစ္နာရီ 200mAh နဲ႔ အားသြင္းေပးႏိုင္တယ္လို႔ SolSol က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ တန္ဖိုးက ၅၆ ေဒၚလာပါ။

Ref: Engadget