ေဆးကုသေရး အာမခံခ်က္ ေပးတဲ့ Robot MD

[ Zawgyi ]

လူ႔ေဘာင္ေလာကတိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈအဆင့္ဆင့္ကို သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားနဲ႔အတူ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကတယ္။ ၁၈ ရာစုအတြင္းက စခဲ့တဲ့ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ေခတ္အေၾကာင္းကို အေျခခံေျပာ ဆိုေလ့ရွိၾကတယ္။ ေရေႏြးေငြ႕နဲ႔ ေမာင္းႏွင္တဲ့ စက္အင္ဂ်င္ေတြနဲ႔ စက္ရက္ကန္းလို ယႏၲရားတပ္ဆင္ အသံုးခ်မႈေတြ ရွိလာခဲ့တဲ့အတြက္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပကတိစြမ္းအားထက္ အဆပိုမ်ားတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြေၾကာင့္ ထုိေခတ္ ထိုအခါကို ပထမစက္မႈေတာ္လွန္ေရး (Industry 1.0) အျဖစ္ သတ္မွတ္ယူၾကတယ္။ ၁၉ ရာစုအ တြင္း ၁၈၇၀ ခုႏွစ္ကစၿပီး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္သဘာဝကို ေဖာ္ထုတ္အ သံုးခ်ခြင့္ ရလာခဲ့ၾကသလို ပစၥည္း အေျမာက္အျမား တပ္ဆင္ထုတ္ လုပ္ႏုိင္ခြင့္ ရလာျပန္တဲ့အတြက္ ဒုတိယစက္မႈေတာ္လွန္ေရး (Industry 2.0) လုိ႔ ေခၚဆိုရမယ့္ သမုိင္းမွတ္တိုင္လည္း ရွိခဲ့တယ္။ ၂၀ ရာစုႏွစ္အတြင္း ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ေရာက္တဲ့အခါ အီလက္ထရြန္နစ္ စနစ္ေတြ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ေတြနဲ႔ အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္တဲ့ automation စနစ္ေတြ ရွိလာတဲ့အခါ Industry 3.0 လုိ႔ သတ္မွတ္ႏုိင္တဲ့ ေခတ္တစ္ေခတ္ လည္း ရွိခဲ့တယ္။ ၂၁ ရာစုႏွစ္ကို ကူးေျပာင္းခ်ိန္ကစၿပီး Industry 4.0 လု႔ိ သတ္မွတ္ေျပာဆိုရမယ့္ ေခတ္သစ္တစ္ခု ျဖစ္လာျပန္ပါတယ္။

Industry 4.0 ဆိုတဲ့ ေခတ္အတြင္း ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ားကို အေျခခံတဲ့ နည္းပညာအသံုးခ်ခြင့္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိလာေစမယ့္ Cyber physical systems မ်ား ၊ Internet of Things (IoTs) မ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရွိေနတယ္။ အစစ္သဏၭာန္ ဖန္တီးယူေပးႏုိင္တဲ့ AR/VR (Augmented reality / Virtual reality) အသံုးခ်မႈမ်ား၊ ႐ုပ္လံုးေပၚ ထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ 3D Printing ကိရိယာမ်ားနဲ႔ လူသား ဦးေႏွာက္အစား အသံုးခ်ႏုိင္မယ့္ AI (Artificial Intelligence) မ်ား ရဲ႕ ျဖစ္ထြန္းမႈ အေျခအေနမ်ားကလည္း အံ့မခန္းရွိေနခဲ့တယ္။ အထူးသျဖင့္ လူမႈဘဝမွာ အ လြန္အေရးႀကီးလွတဲ့ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ေဆးကုသမႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အသိဉာဏ္တု (AI) ကို တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ေအာင္ျမင္ စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ လူ သားဆရာဝန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ဉာဏ္ ရည္နဲ႔ညီမွ်စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ တာေၾကာင့္ အသိဉာဏ္တု (AI) ကို Robot MD လုိ႔ပင္ ေခၚဆိုေျပာ ဆိုမႈမ်ား ရွိလာခဲ့တယ္။ Machine Learning (ML) နည္းပညာနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာစြမ္းပကားတုိ႔ရဲ႕ အလား အလာေကာင္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ ခံစား စံစားခြင့္ရေနၾကၿပီ ျဖစ္ တယ္။ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္္မ်ား၊ ပံုရိပ္ရယူ ခ်က္မ်ားနဲ႔ ေဆးကုသခဲ့မႈ မွတ္ တမ္းကို အသိဉာဏ္တု (AI) နဲ႔ အတူ လ်င္ျမန္စြာ စစ္ေဆးအေျဖ ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ အထူးသ ျဖင့္ လူသားဆရာဝန္မ်ား စဥ္းစား အခ်ိန္ယူေလ့လာၿပီးမွသာ အေျဖ မွန္ကို ထုတ္ေပးႏုိင္တဲ့ကိစၥအဝဝ ကို အသိဉာဏ္တု (AI) က ခ်က္ ခ်င္းအေျဖမွန္ ေပၚႏုိင္တာကို ေတြ႕ၾကရတယ္။

ၾသစေၾတးလ်အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသိပၸံတကၠ သိုလ္က ပါေမာကၡႀကီးျဖစ္သူ Shlomo Berkovsky က အသိဉာဏ္တုက သတင္းအခ်က္အ လက္ အေထာက္အထားမ်ားရဲ႕ ပံုသဏၭာန္သဘာဝ (patterns) မ်ားကို စစ္ေဆးရာမွာ အလြန္တိ က်ခိုင္မာတယ္လုိ႔ စာနယ္ဇင္းမ်ား ကို ရွင္းျပခဲ့တယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆုိင္ရာ brain scans လုပ္ထားတဲ့ ပံုရိပ္မ်ား၊ လူ႔ ခႏၶာကိုယ္ကို ႐ုိက္ယူထားတဲ့ အိပ္စ္ေရးမ်ား (X-rays)၊ ႏွလံုး ပိုင္းဆုိင္ရာ စစ္ေဆးထားတဲ့ ECG data မ်ားလို ပံုသဏၭာန္သဘာဝ (patterns) မ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ ေဆးၿပီး အေျဖမွန္ကို လ်င္ျမန္စြာ ထုတ္ေပးႏုိင္တာကို ေတြ႕ေနၾကရတယ္။

အသိဉာဏ္တုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔နည္းပညာေလာကရဲ႕ သတင္းေခါင္းစီးေနရာေတြမွာ Google-bought နဲ႔ Alphabet-owned DeepMind တုိ႔ရဲ႕ ေဖာ္ျပ ခ်က္ေတြက ေနရာယူထားၾက တယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္ေန႔ သတင္းမ်ားအရ အသိ ဉာဏ္တု (AI) က ေက်ာက္ကပ္ ပိုိင္းဆုိင္ရာ ယိုယြင္းလာမႈကို ၄၈ နာရီေစာၿပီး ခန္႔မွန္းအေျဖထုတ္ ေပးလုိက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား လက္ဦးမႈ ရယူႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ လူနာရဲ႕ အသက္ကို ကယ္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းကိုမွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပခဲ့တာကို သိရွိခဲ့ၾကရတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ AKI Acute Kidney Injury ေရာဂါေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ဆိုသလို လူဦးေရ သိန္းခ်ီၿပီး ဆံုးပါးေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ား ရွိခဲ့သလို ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွာလည္း အလားတူ ပမာဏနီးပါး ေသေၾကပ်က္စီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရွိခဲ့တယ္။ Alphabet ပိုင္ဆုိင္တဲ့ DeepMind ရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ဒီလိုတိမ္းပါးမႈမ်ားကို မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းသြားေစလိမ့္ မယ္လုိ႔ အာမခံခ်က္ေပးထား လုိက္ေၾကာင္း မွတ္ယူၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ Alphabet ရဲ႕ DeepMind ကို Google က ဝယ္ယူထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ကလည္း အျမင္အာ႐ံုဆံုး႐ံႈးရေတာ့မယ့္ အေျခအေနလူနာကို DeepMind က စကၠန္႔သံုးဆယ္အတြင္း စစ္ေဆးသိရွိခြင့္ရတဲ့အတြက္ ကုသေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းက လက္ဦးမႈရခဲ့ေၾကာင္း သတင္းတစ္ရပ္ ဖတ္႐ႈခဲ့ၾကရပါေသးတယ္။ ထုိနည္းတူစြာ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက Mayo Clinic ဆုိတဲ့ စာေစာင္မွာ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက အသိဉာဏ္တု (AI) ရဲ႕ ပ့ံ
ပိုးမႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရယူခဲ့တဲ့ ECG (Electrocardiogram) အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ေသးတယ္။ လူနာေပါင္း ၆ သိန္းေလာက္က ရယူထားခဲ့တဲ့ algorithm အေျဖ ရလဒ္ေတြကို အသိဉာဏ္တုက ႏိႈင္းယွဥ္စစ္ေဆးကာ အေျဖရွာတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ၈၅ % တိက် မွန္ကန္မႈရွိတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက အ ဆုတ္ကင္ဆာ စတင္အျဖစ္မ်ားတဲ့ အဆင့္ (early- stage) ကို CT scans ဖတ္ၿပီး အေျဖထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့ သတင္းမ်ားရွိခဲ့တယ္။ ထုိစဥ္က ၅၀% တိက်မႈရွိတယ္လုိ႔ ဆိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ Google Technology ကေတာ့ အဆုတ္ကင္ဆာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္သိရွိကာ ဆံုး႐ႈံးပ်က္စီးမႈ မ်ားကို ၈၀% ခန္႔ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့တယ္။

ဦးေႏွာက္အာ႐ံုေၾကာဆုိင္ရာ ကုသေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ AI Tool အဖြဲ႕ရဲ႕ သုေတသနျပဳ ခ်က္မ်ားက အာမခံခ်က္မ်ား ေပးခဲ့ၾကတယ္။ စိတၱဇေဝဒနာသည္မ်ားရဲ႕ အေျခအေနကို ၈၃% အေျဖထုတ္ေပးႏုိင္သလို စိတ္က်ေရာဂါေဝဒနာမ်ားကိုလည္း ၇၀% ေဖာ္ထုတ္ကာ လက္ဦးမႈရယူၿပီး အေျခအေနဆိုးမ်ားက ကယ္တင္ေပးႏိုင္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က အယ္လ္ဇုိင္း မားေရာဂါေဝဒနာကို AI system နဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာေဆးကုသမႈမ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားအတြက္ အသိဉာဏ္တု စြမ္းပကားေၾကာင့္ အာမခံခ်က္မ်ား ေပးႏုိင္လာၾကၿပီ ျဖစ္တယ္။ ေနာင္အခါ အေရျပား ကင္ဆာကိစၥနဲ႔ အ႐ိုးပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအထိ တိုးျမႇင့္အသံုးခ် သြားမယ္လုိ႔ သိရွိရတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က FDA အေနနဲ႔ Apple Watch ကို ေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့ရာ က အခုအခါ ECG ကို မွန္ကန္စြာ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပႏုိင္မယ့္အေျခ အေနမ်ား ရွိလာေၾကာင္း ေျပာဆို ခ်က္မ်ား ရွိလာတာေၾကာင့္ အနာ ဂတ္ရဲ႕ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာမ်ား အတြက္ အသိဉာဏ္တုက ကူညီ ပါလိမ့္မယ္လုိ႔ တေစ့တေစာင္း တင္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္။

-ဦးေသာင္းဝင္း(ပန္းခ်ယ္ရီ)

[ Unicode ]

လူ့ဘောင်လောကတိုးတက် ဖြစ်ထွန်းမှုအဆင့်ဆင့်ကို သမိုင်းaကြာင်းများနဲ့အတူ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြတယ်။ ၁၈ ရာစုအတွင်း ကစခဲ့တဲ့ စက်မှုတော်လှန်ရေး ခေတ်အကြောင်းကို အခြေခံပြော ဆိုလေ့ရှိကြတယ်။ ရေနွေးငွေ့နဲ့ မောင်းနှင်တဲ့ စက်အင်ဂျင်တွေနဲ့ စက်ရက်ကန်းလို ယန္တရားတပ်ဆင် အသုံးချမှုတွေ ရှိလာခဲ့တဲ့အတွက် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ပကတိ စွမ်းအားထက် အဆပိုများတဲ့ အ ခွင့်အလမ်းတွေကြောင့် ထိုခေတ် ထိုအခါကို ပထမစက်မှုတော်လှန် ရေး (Industry 1.0) အဖြစ် သတ် မှတ်ယူကြတယ်။ ၁၉ ရာစုအ တွင်း ၁၈၇၀ ခုနှစ်ကစပြီး လျှပ်စစ် ဓာတ်သဘာဝကို ဖော်ထုတ်အ သုံးချခွင့် ရလာခဲ့ကြသလို ပစ္စည်း အမြောက်အမြား တပ်ဆင်ထုတ် လုပ်နိုင်ခွင့် ရလာပြန်တဲ့အတွက် ဒုတိယစက်မှုတော်လှန်ရေး (Industry 2.0) လို့ ခေါ်ဆိုရမယ့် သမိုင်းမှတ်တိုင်လည်း ရှိခဲ့တယ်။ ၂၀ ရာစုနှစ်အတွင်း ၁၉၆၉ ခုနှစ် ရောက်တဲ့အခါ အီလက်ထရွန်နစ် စနစ်တွေ ကွန်ပျူတာစနစ်တွေနဲ့ အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ဆောင် ရွက်နိုင်တဲ့ automation စနစ်တွေ ရှိလာတဲ့အခါ Industry 3.0 လို့ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ ခေတ်တစ်ခေတ် လည်း ရှိခဲ့တယ်။ ၂၁ ရာစုနှစ်ကို ကူးပြောင်းချိန်ကစပြီး Industry 4.0 လို့ သတ်မှတ်ပြောဆိုရမယ့် ခေတ်သစ်တစ်ခု ဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။

Industry 4.0 ဆိုတဲ့ ခေတ်အတွင်း ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များကို အခြေခံတဲ့ နည်းပညာအသုံးချခွင့်တွေ အများအပြား ရှိလာစေမယ့် Cyber physical systems များ ၊ Internet of Things (IoTs) များ တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေ ရှိနေတယ်။ အစစ်သဏ္ဌာန် ဖန်တီးယူပေးနိုင်တဲ့ AR/VR (Augmented reality / Virtual reality) အသုံးချမှုများ၊ ရုပ်လုံးပေါ် ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ 3D Printing ကိရိယာများနဲ့ လူသား ဦးနှောက်အစား အသုံးချနိုင်မယ့် AI (Artificial Intelligence) များ ရဲ့ ဖြစ်ထွန်းမှု အခြေအနေများက လည်း အံ့မခန်းရှိနေခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် လူမှုဘဝမှာ အ လွန်အရေးကြီးလှတဲ့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ဆေးကုသမှုလုပ်ငန်းများ အတွက် အသိဉာဏ်တု (AI) ကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အောင်မြင် စွာ အသုံးချနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ လူ သားဆရာဝန်ကြီးများရဲ့ ဉာဏ် ရည်နဲ့ညီမျှစွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင် တာကြောင့် အသိဉာဏ်တု (AI) ကို Robot MD လို့ပင် ခေါ်ဆိုပြော ဆိုမှုများ ရှိလာခဲ့တယ်။ Machine Learning (ML) နည်းပညာနဲ့ ကွန်ပျူတာစွမ်းပကားတို့ရဲ့ အလား အလာကောင်းများကို လက်တွေ့ ခံစား စံစားခွင့်ရနေကြပြီ ဖြစ် တယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက််များ၊ ပုံရိပ်ရယူ ချက်များနဲ့ ဆေးကုသခဲ့မှု မှတ် တမ်းကို အသိဉာဏ်တု (AI) နဲ့ အတူ လျင်မြန်စွာ စစ်ဆေးအဖြေ ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ အထူးသ ဖြင့် လူသားဆရာဝန်များ စဉ်းစား အချိန်ယူလေ့လာပြီးမှသာ အဖြေ မှန်ကို ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စအဝဝ ကို အသိဉာဏ်တု (AI) က ချက် ချင်းအဖြေမှန် ပေါ်နိုင်တာကို တွေ့ကြရတယ်။

သြစတြေးလျအမျိုးသား ကျန်းမာရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးသိပ္ပံတက္က သိုလ်က ပါမောက္ခကြီးဖြစ်သူ Shlomo Berkovsky က အသိဉာဏ်တုက သတင်းအချက်အ လက် အထောက်အထားများရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်သဘာဝ (patterns) များကို စစ်ဆေးရာမှာ အလွန်တိ ကျခိုင်မာတယ်လို့ စာနယ်ဇင်းများ ကို ရှင်းပြခဲ့တယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ brain scans လုပ်ထားတဲ့ ပုံရိပ်များ၊ လူ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရိုက်ယူထားတဲ့ အိပ်စ်ရေးများ (X-rays)၊ နှလုံး ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးထားတဲ့ ECG data များလို ပုံသဏ္ဌာန်သဘာဝ (patterns) များကို ကြည့်ရှုစစ် ဆေးပြီး အဖြေမှန်ကို လျင်မြန်စွာ ထုတ်ပေးနိုင်တာကို တွေ့နေကြရတယ်။

အသိဉာဏ်တုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယနေ့နည်းပညာလောကရဲ့ သတင်းခေါင်းစီးနေရာတွေမှာ Google-bought နဲ့ Alphabet-owned DeepMind တို့ရဲ့ ဖော်ပြ ချက်တွေက နေရာယူထားကြ တယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်နေ့ သတင်းများအရ အသိ ဉာဏ်တု (AI) က ကျောက်ကပ် ပိိုင်းဆိုင်ရာ ယိုယွင်းလာမှုကို ၄၈ နာရီစောပြီး ခန့်မှန်းအဖြေထုတ် ပေးလိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ကုသရေးလုပ်ငန်းများ လက်ဦးမှု ရယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် လူနာရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းကိုမှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြခဲ့တာကို သိရှိခဲ့ကြရတယ်။

အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ AKI Acute Kidney Injury ရောဂါကြောင့် နှစ်စဉ်ဆိုသလို လူဦးရေ သိန်းချီပြီး ဆုံးပါးကြောင်း မှတ်တမ်းများ ရှိခဲ့သလို ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာလည်း အလားတူ ပမာဏနီးပါး သေကြေပျက်စီးကြောင်း ဖော်ပြချက်များ ရှိခဲ့တယ်။ Alphabet ပိုင်ဆိုင်တဲ့ DeepMind ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ဒီလိုတိမ်းပါးမှုများကို များစွာလျော့နည်းသွားစေလိမ့် မယ်လို့ အာမခံချက်ပေးထား လိုက်ကြောင်း မှတ်ယူကြရမှာ ဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ Alphabet ရဲ့ DeepMind ကို Google က ဝယ်ယူထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွင်း ကလည်း အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးရတော့မယ့် အခြေအနေလူနာကို DeepMind က စက္ကန့်သုံးဆယ်အတွင်း စစ်ဆေးသိရှိခွင့်ရတဲ့အတွက် ကုသရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းက လက်ဦးမှုရခဲ့ကြောင်း သတင်းတစ်ရပ် ဖတ်ရှုခဲ့ကြရပါသေးတယ်။ ထိုနည်းတူစွာ ဇန်နဝါရီလအတွင်းက Mayo Clinic ဆိုတဲ့ စာစောင်မှာ သုတေသနပညာရှင်များက အသိဉာဏ်တု (AI) ရဲ့ ပ့ံ
ပိုးမှုနဲ့ ဆောင်ရွက်ရယူခဲ့တဲ့ ECG (Electrocardiogram) အကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့သေးတယ်။ လူနာပေါင်း ၆ သိန်းလောက်က ရယူထားခဲ့တဲ့ algorithm အဖြေ ရလဒ်တွေကို အသိဉာဏ်တုက နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးကာ အဖြေရှာတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ၈၅ % တိကျ မှန်ကန်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ကင်ဆာရောဂါများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက အ ဆုတ်ကင်ဆာ စတင်အဖြစ်များတဲ့ အဆင့် (early- stage) ကို CT scans ဖတ်ပြီး အဖြေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ သတင်းများရှိခဲ့တယ်။ ထိုစဉ်က ၅၀% တိကျမှုရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် Google Technology ကတော့ အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြိုတင်သိရှိကာ ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှု များကို ၈၀% ခန့် အကာအကွယ် ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့တယ်။

ဦးနှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာ ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် AI Tool အဖွဲ့ရဲ့ သုတေသနပြု ချက်များက အာမခံချက်များ ပေးခဲ့ကြတယ်။ စိတ္တဇဝေဒနာသည်များရဲ့ အခြေအနေကို ၈၃% အဖြေထုတ်ပေးနိုင်သလို စိတ်ကျရောဂါဝေဒနာများကိုလည်း ရ၀% ဖော်ထုတ်ကာ လက်ဦးမှုရယူပြီး အခြေအနေဆိုးများက ကယ်တင်ပေးနိုင်မှုများ ရှိနေခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်ကျော်ခန့်က အယ်လ်ဇိုင်း မားရောဂါဝေဒနာကို AI system နဲ့ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးကုသမှုများ၊ ရောဂါရှာဖွေမှုများအတွက် အသိဉာဏ်တု စွမ်းပကားကြောင့် အာမခံချက်များ ပေးနိုင်လာကြပြီ ဖြစ်တယ်။ နောင်အခါ အရေပြား ကင်ဆာကိစ္စနဲ့ အရိုးပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများအထိ တိုးမြှင့်အသုံးချ သွားမယ်လို့ သိရှိရတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က FDA အနေနဲ့ Apple Watch ကို ထောက်ခံပြောဆိုခဲ့ရာ က အခုအခါ ECG ကို မှန်ကန်စွာ ထုတ်ဖော်တင်ပြနိုင်မယ့်အခြေ အနေများ ရှိလာကြောင်း ပြောဆို ချက်များ ရှိလာတာကြောင့် အနာ ဂတ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာများ အတွက် အသိဉာဏ်တုက ကူညီ ပါလိမ့်မယ်လို့ တစေ့တစောင်း တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။