အ႐ြယ္အစား သုံးမ်ိဳးျဖင့္ ထြက္ရွိ လာႏိုင္ေသာ Microsoft စမတ္နာရီ

microsoft-smartwatch.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ခန္႔က Microsoft မွ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္ ထြက္ရွိလာဖြယ္ ရွိေၾကာင္း Forbes မွ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖက္ဒရယ္ ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္က စမတ္နာရီ မူပိုင္ခြင့္အတြက္ ကုမၸဏီမွ ေလွ်ာက္ထားမႈကို အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔မူပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈအတြင္း Microsoft ထုတ္ကုန္ပုံၾကမ္း သို႔မဟုတ္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား မပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေသး၊ အလတ္ႏွင့္ အႀကီးဟူ၍ အ႐ြယ္အစား သုံးမ်ိဳးျဖင့္ ထြက္ရွိလာဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဗားရွင္းသုံးမ်ိဳးတြင္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားစြာတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ Blutooth စြမ္းအင္ ေခြ်တာေရဒီယိုလည္း ပါဝင္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း Windows Central မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ခန္႔က Microsoft ၏ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္သည္ fitness ျဖစ္ၿပီး iOS ႏွင့္ Android မ်ား အသုံးျပဳထားဖြယ္ ရွိေၾကာင္း Forbes မွေဖာ္ျပ ခဲ့ဖူးသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လကလည္း Microsoft သည္ ပါးလႊာေသာ fitness band ကုိဖန္တီးေနၿပီး ၎ထုတ္ကုန္၏ display ကုိလက္ေကာက္ဝတ္ အတြင္းဘက္သို႔ ထည့္သြင္းထားဖြယ္ ရွိေၾကာင္း Tom ၏ Hardware မွေဖာ္ျပခဲ့ေသးသည္။

-စိုးထက္
Ref: BusinessInsider