အြန္လိုင္းေစ်းကြြက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳဗဟုသုတမ်ားကို ေဝမ်ွေပးမည့္ Digital Marketing Summit 2017 က်င္းပျပဳလုပ္မည္

အြန္လိုင္းေစ်းကြက္ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ေဝမွ်ေပးမယ့္ Digital Marketing Summit 2017 ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ Summit Part View တြင္ ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခမ္းအနားမွာ Digital Marketing ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို အေတြ႔အႀကံဳရွိ ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပမွ ပညာရွင္အသီးသီးက က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“၂၀၁၃ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အင္တာနက္သုံးစြဲတဲ့ လူဦးေရဟာ သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္တြင္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ Digital Marketing က ဒီေန႔ေခတ္ကာလမွာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာပါတယ္။ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းအတြက္ Digital Marketing ကိုအသုံးခ်ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြ ပိုမိုရရွိေအာင္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီပြဲကို ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္ ” လို႔ Marketing Consultant Agency ရဲ႕ Managing Director ကိုဟိန္းသက္ခင္ေဇာ္ကေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆက္သြယ္ေရးက႑ တိုးတက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း အင္တာနက္အသုံးျပဳသူ လူဦးေရမွာ တစ္ဟုန္ထိုးမ်ားျပားလာခဲ့သလို အသုံးျပဳေနက် သမား႐ိုးက် ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း နည္းလမ္းေတြအစား အြန္လိုင္း Digital Marketing နည္းလမ္းမ်ားကို ကူးေျပာင္းကာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

-ေအာင္သက္ကို