အြန္လိုင္းအေျချပဳ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္မွ ေဆာင္ရြက္မည္

အြန္လိုင္းအေျချပဳ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ (e-Service Application) ေတြေရးဆြဲအသံုးျပဳ ျခင္းကို ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီစနစ္အျပင္ အိုင္စီတီနည္းပညာ အေျချပဳ ႐ံုးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစနစ္ e-Office စနစ္ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီစနစ္ႏွစ္ခုကို ေတာ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ e-Government အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနနဲ႔ အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ သိရတာျဖစ္ပါတယ္။ e-Government စနစ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြအျပင္ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာသည္မ်ားစုဖြဲ႕ျခင္း၊ e-Government လုပ္ငန္းမွာ အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြ ဝယ္ယူျခင္းလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး e-Government ဆိုင္ရာ ကြန္ပ်ဳတာသင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ျခင္းအစရွိတဲ့ အခ်က္ေတြလည္း ပါဝင္တာေတြ႔ရပါတယ္။ အဆင့္ (၁) ၊ အဆင့္ (၂) စသည္ ျဖင့္ အဆင့္ ငါးဆင့္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း