အျခားေသာ Browser မ်ားထက္ Opera Browser က Data အသံုးျပဳမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးဟုဆို

Opera-Browser.jpg

Opera Browser သည္ အျခားေသာ Browser မ်ားထက္ အျမန္ႏႈန္း ႏွစ္ဆပိုမိုၿပီး Data စားသံုးမႈကိုလည္း ၈၀ ရာခိုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္ဟု Opera မွ Peter Lojmand ကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ Opera သည္ ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Telenor ႏွင့္လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ Telenor ဆင္းမ္ကတ္ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ Opera Mini Browser ကို အခမဲ့ Download ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Opera သည္ Data အသံုးျပဳမႈ နည္းပါးသည့္အတြက္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ နည္းပါးေစၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း Telenor မိုဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္ႏွင့္ တြဲဖက္စမ္းသပ္သည့္အခါ အျခားေသာ Browser မ်ား ထက္ Opera Browser သည္ ျမန္ႏႈန္းႏွစ္ဆ ပိုမိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Opera Browser ကို m.opera.com ႏွင့္ Telenor ၏ m.telenor.com.mm တို႔တြင္ ရယူႏိုင္ၿပီး အေျခခံ Feature ဖုန္းမ်ားမွ စတင္၍ ေနာက္ဆံုးေပၚ Smart ဖုန္းမ်ားအထိ ေမာ္ဒယ္အမ်ဳိးအစားေပါင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

Telenor မွ ဆင္းမ္ကတ္ႏွင့္ တြဲဖက္ေရာင္းခ်သည့္ ဟန္းဆက္မ်ားတြင္ Opera Mini Browser ကို တစ္ပါတည္း တြဲဖက္ထည့္သြင္းထားၿပီး လက္ရွိကာလ၌ Opera Mini ကို တစ္ကမၻာလံုး၌ လူဦးေရ သန္း ၃၅၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳေနသည္ဟု သိရသည္။

-ျမင့္ေက်ာ္လိႈင္