အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာေရးစနစ္ (Digital Education) ထည့္သြင္းရန္ ေဆြးေႏြး

[ Unicode ]

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာေရးစနစ္ (Digital Education) ထည့္သြင္းဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

အဲဒီေဆြးေႏြးမႈကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠဌေဒါက္တာ တင္ေအာင္နဲ႔ Edoo Education က CEO & Founder ျဖစ္သူ John Stranberg တို႔အဖြဲ႔အားေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ အေျခခံ ပညာသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းရဲ႕အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ာၤနဲ႔ သိပၸံဘာသာရပ္ေတြမွာ Digital Animation Video ေတြ အသံုးျပဳသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာေရး ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈေရးပါဝင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စီမံကိန္းျဖစ္တဲ့ (Social Inclusion Implementation Plan – SIIP) အတြက္လည္း ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

-ေအာင္သက္ကုိ

[ Zawgyi ]

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာေရးစနစ္ (Digital Education) ထည့္သြင္းဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

အဲဒီေဆြးေႏြးမႈကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠဌေဒါက္တာ တင္ေအာင္နဲ႔ Edoo Education က CEO & Founder ျဖစ္သူ John Stranberg တို႔အဖြဲ႔အားေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ အေျခခံ ပညာသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းရဲ႕အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ာၤနဲ႔ သိပၸံဘာသာရပ္ေတြမွာ Digital Animation Video ေတြ အသံုးျပဳသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာေရး ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈေရးပါဝင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စီမံကိန္းျဖစ္တဲ့ (Social Inclusion Implementation Plan – SIIP) အတြက္လည္း ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။