အေျခခံဓာတ္ပံုပညာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

အေျခခံဓာတ္ပံုပညာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ ရက္ မွ ၁၂ ရက္အထိ နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁ နာရီထိ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန၊ ျပည္လမ္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႀကီးျမင့္ (စက္မႈတကၠသိုလ္) မွ ကင္မရာႏွင့္မွန္ဘီလူးမ်ား၊ အေျခခံဓာတ္ပံုပညာ၊ အလင္းအား နည္းခ်ိန္႐ိုက္နည္းစံစနစ္၊ ဓာတ္ပံု ပညာရွင္၏က်င့္ဝတ္မ်ား၊ ျပင္ပဓာတ္ပံုပညာရွင္မ်ားမွပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လက္ေတြ႕႐ိုက္ကူးျခင္းမ်ား၊ တည္ထြင္ ႀကံဆမႈ ပေရာဂ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တက္ေရာက္လိုသူေတြအေန နဲ႕ DSLR ကင္မရာ ယူေဆာင္လာရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တက္ေရာက္လိုသူေတြအေနနဲ႕ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ စာရင္းေပး ရန္လိုအပ္မွာျဖစ္သလို လူဦးေရ ၁၅ ဦးကိုသာ လက္ခံေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စိတ္ပါဝင္စားသူေတြအေနနဲ႔ ဖုန္း ၀၉- ၅၀၀၁၇၂၈၊ ၀၉-၉၆၅၀၀၁၇၂၈ နဲ႔ ၀၉၇၉၅၀၀၁၇၂၈ သုိ႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

-ေဝေဝ