အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အတြက္ ကူညီေပးမယ့္ App

အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အသံုးဝင္တဲ့ ကြီးစြမ္းေဆာင္ အမည္ရ App ကို ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီ App ကိုစဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ ကြီးစြမ္းေဆာင္ရဲ႕ရပ္ကြက္ထဲက လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါလိမ့္မယ္။

ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ေန႔စဥ္ျဖစ္ပ်က္ႀကံဳေတြ႕ေနတဲ့ အေျခအေနျပႆနာေတြကို ထပ္ဟပ္ထားတယ္လို႔ဆိုၿပီး အသံုးျပဳသူအေနနဲ႔ အဲဒီလုပ္ငန္းငယ္ေတြကို မွန္ကန္တဲ့စီးပြားေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးရမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူေတြ၊ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ႀကံစည္ေနသူေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ Android ဖုန္းေတြမွာ စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာဘာသာအသံုးျပဳ ကြီးစြမ္းေဆာင္ App ကို www.kweeswansaung.com နဲ႔ PlayStore ေတြမွာ အခမဲ့ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။