အေရာင္းအသြက္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈစံခ်ိန္သစ္တင္ေတာ့မည့္ V7+

24MP အေရွ႕ကင္မရာ၊ FullViewTM Display တို႔ႏွင့္အတူ လူႀကဳိက္မ်ားခဲ့ၿပီး ဝယ္လုိအားမ်ားခဲ့သည့္ V7+ သည္ ယခင္ ထြက္ရွိခဲ့သည့္ flagship phone ျဖစ္ေသာ V5+ ထက္ပင္ သာလြန္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိေနသည္ဟု သိရပါသည္။

V7+ သည္ အိႏၵိယတြင္ အေစာဆံုး ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး လူႀကဳိက္မ်ား ေရပန္းစားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ၊ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္ တုိ႔တြင္လည္း ေရပန္းစားၿပီး လူႀကဳိက္မ်ားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

V7+ သည္ ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္တြင္ စတင္မေရာင္းခ်ခင္ကတည္းက Pre-Order မွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ပမာဏထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ခဲ့သလိို၊ စတင္ေရာင္းခ်ခ်ိန္မွ သံုးပတ္အတြင္း ေရာင္းအားမွာလည္း ေမွ်ာ္မွန္ထားသည့္ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့သျဖင့္ အခ်ဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ထပ္မံေရာင္းခ်ရန္ မက်န္ေတာ့ဘဲ ထပ္မံေရာက္ရွိလာခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရသည္။

အလားတူပင္၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထုိင္း စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ Pre-Order မ်ားရရွိခဲ့သလို ယခုအခ်ိန္ထိလည္း ေရာင္းအားသြက္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

V7+ သည္ ယခင္ V5+ ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္ Selfie ပံုရိပ္မ်ားကို ႐ိုက္ကူးရယူႏုိင္သကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာျပင္မွာလည္း V5+ ထက္ 12.5% ပုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ ျမင္ကြင္းကိုလည္း ရရွိပါသည္။ အေရွ႕ကင္မရာတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ 24MP သည္ စမတ္ဖုန္းကင္မရာမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ပမာဏအျဖစ္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ကိုယ္ထည္မွ မ်က္ႏွာျပင္အခ်ဳိးသည္လည္း 84.4% ျဖင့္ အျခားစမတ္ဖုန္းမ်ား၏ ကိုယ္ထည္ေပၚမွ မ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာအခ်ဳိးထက္ ပို၍မ်ားျပားသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္သည့္ Selfie ႐ိုက္ကူးမႈကို အေကာင္းဆံုးျဖည့္ဆည္းထားသည့္ အခ်က္ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ျမင္ကြင္းကို ရယူခံစားႏိုင္ျခင္းက V7+ အား စံခ်ိန္သစ္မ်ား ရယူေစမည့္ အဓိကအခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

-ကိုသက္