အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီခြဲအထိ ဗိုလ္တေထာင္ ဘုရားလမ္းရွိ Orchid Hotel , Cherry Hall မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပင္ဆူေဘးနီးယားျပည္နယ္ရွိ Muhlenberg College မွ Economics ပါေမာကၡ Ms. Donna M. Kish-Goodling က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ပညာ သင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြ အေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ တကၠသိုလ္ေတြအေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြ အေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ား အမ်ိဳးအစားကြဲျပားပံုနဲ႔ ၎အေပၚမူတည္ၿပီး အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ ကြာျခားပံု၊ liberal arts သင္ၾကားေသာ ေကာလိပ္ေတြအေၾကာင္းနဲ႔ Muhlenberg College မွာ ေက်ာင္းတက္ေရာက္လိုသူေတြ အေနနဲ႔ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဟာေျပာပြဲသို႔ အခမဲ့တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး တက္ေရာက္လိုသူေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လသာၿမိဳ႕နယ္ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ သံေစ်းကြန္ဒို၊ ၉လႊာ၊ အခန္းအမွတ္ ၉၀၅ မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ MHR Management Institute ဖုန္း-၀၉၉၆၅၁၆၆၅၈၁ ကို ဆက္သြယ္ကာ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္း တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

-သႏၲာ