အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ရဲ႕ Twitter account ကိုယာယီပိတ္ခဲ့သူ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္ ထြက္ေပၚလာ

ဒီလအေစာပိုင္းမွာ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ရဲ႕ Twitter account ကို ယာယီပိတ္ခဲ့သူဟာ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္ကို ထြက္ေပၚလာၿပီး အဲကိစၥဟာ မွားယြင္းမႈ တစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ခံ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Twitter အေနနဲ႔ ေဒၚနယ္ထရမ့္ account ပိတ္သူကို ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ ျငင္းပယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ twitter account ပိတ္သူဟာ အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ တူရကီလူမ်ိဳး ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသား ဘာတီယာဒူဆတ္ခ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ TechCrunch က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒူဆတ္ခ္ဟာ Twitter ေပၚက ဆိုးဝါးတဲ့ အျပဳအမူအေပၚ သတိေပးခ်က္ေတြကို ဆန္းစစ္ရတဲ့ Trust & Safety ဌာနခြဲက customer အေထာက္အပံ့မွာ လုပ္ကိုင္ခဲ့တယ္လို႔ TechCrunch ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္ရဲ႕ account နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတိေပးခ်က္ ဝင္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာတီယာဒူဆတ္ခ္ဟာ Twitter မွာ ေနာက္ဆုံး အလုပ္ဆင္းတဲ့ ရက္လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ TechCrunch ကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ဒူဆတ္စ္ဟာ ထရမ့္ account ကုိ deactivate လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ခဲ့သလို ကြန္ပ်ဴတာပိတ္ၿပီး ႐ုံးထဲက ထြက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးေျမာက္မယ္လို႔ မေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ဘူးလို႔ ဒူဆတ္ခ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္မွာ ထရမ့္ account ကုိလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူေတြက page didn’t exist ဆိုတဲ့ message ကုိေတြ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထရမ့္ရဲ႕ account ဟာ လူသားအမွားေၾကာင့္ မေတာ္တဆပိတ္သြားခဲ့တယ္လုိ႔ Twitter က အေစာပုိင္းမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ Twitter မွာေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့တဲ့ သုံးစြဲသူ ဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့ေရး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီကိစၥဟာ အမွားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တုိက္ဆိုင္မႈမ်ားစြာေၾကာင့္ အခုလိုျဖစ္ပြားခဲ့တာလို႔ ဒူဆတ္ခ္ကေျပာခဲ့ပါတယ္။ “အေမရိကမွာ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ေတြ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ကၽြန္ေတာ္အလြန္ပင္ပန္းခဲ့ပါတယ္။ လူတိုင္းအမွားလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အမွားလုပ္ခဲ့ပါတယ္” လို႔ဒူဆတ္ခ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

စိုးထက္
Ref: CNET