အူရီဒူးျမန္မာမွ သီတင္းကၽြတ္ကာလ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ ႏႈန္းထားမ်ားကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္

ဖလန္းဖလန္းေဒတာနဲ႔  ရႊန္းရႊန္းေဝအစီအစဥ္ျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းအတြက္ အဓိကက်တဲ့ အသံုးျပဳခ ႏႈန္းထားေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးသြားမယ္လို႔ အူရီဒူးျမန္မာက သတင္းထုတ္ ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ေဒတာအသံုုးျပဳခ ၁ မီဂါဗိုက္ ၅ က်ပ္ႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုခ ၁ မိနစ္ ၁၀ က်ပ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္မွ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မယ္လို႔ အူရီဒူးက သတင္းထုတ္ျပန္တာျဖစ္ပါတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုး ျပဳသူေတြ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး အသံုးျပဳလို႔ရေအာင္ ဖုန္းေခၚဆိုခေရာ ေဒတာအသံုးျပဳခႏွ စ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ကို ေစ်းကြက္ထဲမွာ အသက္သာဆံုး ႏႈန္းထားနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္သြားမွာပါ။ အခုဆိုရင္ အမ်ားျပည္သူ႐ံုပိတ္ရက္ေတြရွိတဲ့ ထူးျခားလွတဲ့ သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္ အခ်ိန္အခါသမယမွာ မိသားစု၀င္အခ်င္းခ်င္းနီးစပ္ဖို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ဖို႔ရာ အူရီဒူးအသံုးျပဳသူတိုင္းဟာ ဖုန္းေခၚဆိုခေရာ ေဒတာအသံုးျပဳခအတြက္ပါ ေစ်းကြက္ထဲမွာ အသက္သာဆံုးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္” လို႔အူရီဒူးျမန္မာရဲ႕CEO ျဖစ္သူ Mr. Vikram Sinha ကေျပာပါတယ္။

“အခု အသစ္မိတ္ဆက္ေပးမယ့္ အစီအစဥ္ဟာဆုိရင္ ၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသေန ျမန္မာျပည္သူလူထုအား လံုးအေနနဲ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ပိုမိုဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္မွာျဖစ္သလို ျမန္မာျပည္သူလူထုကိုလည္း ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ လူေနမႈဘ၀ပံုစံကို ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ထူးျခားလွတဲ့ အမ်ားျပည္သူ႐ံုးပိတ္ရက္အခါသမယမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ မိတ္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ *7755# ကို ဖုန္းေခၚဆိုၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ားေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္းနဲ႔ သံုးစြဲသူလိုအပ္တဲ့ အသံုးျပဳလိုမႈ ပံုစံေပၚမူတည္ၿပီး အစီအစဥ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကိုလည္း ရရွိႏုိ္င္မယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္မႈကို အခမဲ့ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး သံုးစြဲသူ လုိအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ကာ အစီအစဥ္တစ္ခုကေေန တျခားတစ္ခုသို႔ တစ္ေန႔လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မယ္လို႔သိရပါတယ္။