အီရတ္မွ ဟက္ကာတစ္ဦးက ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ကုိယ္ပုိင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ လႈ႔ံေဆာ္ေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္ donaldjtrump.com တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္၏ ပုံကိုေျပာင္းလဲၿပီး အီရတ္မွျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္ခိုက္သူက အမွာစကားမ်ား ေရးသားထားခဲ့သည္။

အဆိုပါ secure2.donaldjtrump.com ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဦးထုပ္ေပ်ာ႔ ေဆာင္းထားေသာ လူတစ္ဦး ဓာတ္ပုံႏွင့္အတူ စာသားမ်ားကုိ Ars Technica ကေတြ႕ရွိၿပီး ကနဦးေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚၿပီး ေနာက္တြင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မွာ offline ျဖစ္ၿပီး ဆိုက္၏ homepage ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပုံ မရေပ။ အျခား secure.donaldjtrump.com မွာလည္း စည္း႐ုံး လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားတြင္ လုံၿခဳံစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၎မွာ secure2 ဆာဗာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရွိေပ။

ထရမ့္ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို တိုက္ခိုက္သူ ‘Pro_Mast3r’ မွာ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း မသိရွိရေသးသလို တိုက္ခိုက္မႈ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သူရွိေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေၾကာင္းကိုလည္း မသိရွိရေသးေပ။

Ref: TheNextWeb