အိုင္စီတီကို က႑ေပါင္းစံုတြင္ အသံုးျပဳသင့္

အိုင္စီတီပညာရပ္ကို က႑ေပါင္းစံုမွာ အသံုးျပဳသင့္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးလင္းႏိုင္ျမင့္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြအရ သိရပါတယ္။

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအစရွိတဲ့ က႑ေတြမွာ အသံုးျပဳသင့္တယ္လို႔ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္က MICT Park မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ Smart City ႏွင့္ အနာဂတ္ရန္ကုန္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုတည္းတင္ မဟုတ္ဘူး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အဓိက အေရးပါမႈအတြက္ တည္ရွိေနပါတယ္။ အိုင္စီတီပညာရပ္ဟာ စီးပြားေရးပညာရပ္ေရာ လူမႈေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပညာရပ္ေရာ ၿပီးေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပညာရပ္စတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာပါ ေျမာက္မ်ားစြာ ကူညီႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္၊ တရားဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တ့ဲ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြကို အိုင္စီတီ နည္းပညာရပ္ထဲမွာ သိမ္းထားႏိုင္မယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ေျမာက္ျမားစြာ သုေတသန လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာလည္း လုပ္ငန္းေတြမွာ တိက်တဲ့ ေဒတာအခ်က္အလက္ရရွိမႈက အိုင္စီတီကပဲ ကူညီေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အိုင္စီတီနည္းပညာကို ရန္ကုန္လိုၿမိဳ႕ႀကီးမွာေတာင္ အနည္းငယ္မွ်သာ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း၊ က႑မ်ိဳးစံုမွာ အသံုးျပဳဖို႔ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားပါတယ္။ “စီးပြားေရး တိုးတက္တာ က်ဆင္းတာစတဲ့ ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြကို အလြယ္တကူ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ Smart City နဲ႔ အနာဂတ္ရန္ကုန္လို႔ေျပာေပမယ့္ လက္ရွိမွာက်င့္သံုးႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္း ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္၊ အဲဒီမွာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ တစ္ခုတည္းမွာပဲ ေတြ႔ရမယ္၊ က႑မ်ိဳးစံုမွာ မေတြ႔ရဘဲ ရန္ကုန္မွာနည္းနည္း ပါးပါးပဲ သံုးတာေတြ႔ရတယ္၊ က႑စံုမွာ သံုးႏိုင္ၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမွာ အေထာက္အကူမ်ားစြာ ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အိုင္စီတီနည္းပညာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ၿပီးဆံုးသြားမယ့္ ကိစၥရပ္တစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း၊ နည္းပညာဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ အေရးပါတဲ့ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူအေနနဲ႔ အိုင္စီတီရဲ႕အသံုးဝင္ပံုကို သိရွိေစဖို႔၊ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အိုင္စီတီကို အသံုးျပဳၿပီး ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိရွိေစႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အိုင္စီတီဆိုင္ရာ Industry အတြင္းမွာ လိုအပ္ေနတာကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြက သိရွိႏိုင္ၿပီး ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္ကာ အဲဒီ Smart City နဲ႔ အနာဂတ္ရန္ကုန္ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း