အိမ္သံုးဒီဂ်စ္တယ္မီတာ အမ်ိဳးအစားသစ္မ်ား လာမည့္ဧၿပီတြင္ စတင္ေရာက္ရွိမည္

အိမ္သံုးဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီတာအမ်ိဳးအစားသစ္ေတြ လာမယ့္ ဧၿပီလဆန္းမွာ ေရာက္ရွိမယ္လို႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္က က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝးကေန သိရပါတယ္။

လက္ရွိတပ္ဆင္ အသံုးျပဳေနတဲ့ မီတာတစ္မ်ိဳးတစ္စားတည္းအစား အသံုးျပဳလိုတဲ့ လွ်ပ္စစ္ပမာဏ အေပၚမူတည္ၿပီး အိမ္သံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီတာ အမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳး ဝယ္ယူတပ္ဆင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ သာမာန္အသံုးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ တင္ဒါေခၚယူ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေက်းရြာေတြအတြက္ မီတာတိုက္႐ိုက္ ဖတ္႐ႈတဲ့ ၅/၃၀ အမ္ပီယာ၊ ၿမိဳ႕ငယ္ေတြအတြက္ Hand Held Units- HHU (မီတာ ဖတ္စက္နဲ႔ မီတာဖတ္ျခင္း) နဲ႔ဖတ္ရႈရတဲ့ ၅/၃၀ အမ္ပီယာမီတာနဲ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြအတြက္ အရင္ဝန္အား ပမာဏထက္ ႏွစ္ဆပိုသံုးႏိုင္မယ့္ HHU (မီတာဖတ္စက္နဲ႔ မီတာဖတ္ျခင္း) နဲ႔ ဖတ္ရႈရတဲ့ ၁၀/၆၀ အမ္ပီယာေတြ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလဆန္းမွာ စတင္ေရာက္ရွိမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီမီတာသံုးမ်ိဳးနဲ႔ မီတာလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကေလးၿမိဳ႕ နယ္မွာ အိမ္သံုးမီတာ ေဘာက္စ္မ်ား လံုေလာက္စြာ ခ်ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးခြန္းနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့ရာမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း