အိနၵိယ-ျမန္မာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ား၏ စြမ္း ေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေစရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

အိနၵိယ-ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုျမင့္မားလာေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Vikram Misri အားေတြ႕ဆုံတဲ့ အခမ္းအနားမွသိရပါတယ္။

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း(လိႈင္)တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ အိႏၵိယ-ျမန္မာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္မႈျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမို ျမင့္မားလာေစဖို႔၊ သင္တန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရန္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားနဲ႔သင္တန္းသားမ်ား အျပန္အလွန္ ေစ လႊင့္နိုင္ရန္ႏွင့္အဂၤလိပ္စာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်နိုင္ေရးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (Myanmar Institute of Information Technology – MIIT) တြင္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ICT နည္းပညာဆိုင္ ရာနယ္ပယ္ တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္၍ စြမ္းရည္ျပည့္ဝၿပီး အရည္အေသြး ျပည့္ဝတဲ့ လူငယ္ေတြႊနဲ႔ ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား သင္ယူေလ့လာရန္၊ သုေတသနတီထြင္ဖန္တီးရန္ လိုအပ္တဲ့ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (MIIT) မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား အိႏၵိယနိုင္ငံ International Institute of Information Technology, Bangalore သို႔ ေလ့လာေရးေစလႊတ္ႏိုင္ရန္တို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္သိရပါတယ္။