အာဆီယံ Makethon 2017 ၿပိဳင္ပြဲ ျမန္မာက 1st Runner Up ဆုရရွိ

ASEAN Makethon 2017 ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဖြဲ႔ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ 1st Runner Up ဆုရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ကေန ၁၀ ရက္အတြင္းက မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အျဖစ္ ႏွစ္ဖြဲ႕သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာမွာ UIT-ES Team မွ 1st Runner up ရရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ Maker ေတြ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး Maker မ်ားပါဝင္တဲ့ ခိုင္မာတဲ့ကြန္ရက္တစ္ခု တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၆ TELMIN အစည္းအေဝးမွာ အတည္ျပဳခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ အာဆီယံ Maker ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔တတ္ကြ်မ္းမႈ စိတ္ကူးေတြနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြကို ပံုစံငယ္ (Prototype) ေတြ ဖန္တီးျပသႏိုင္ဖို႔ ေနရာတစ္ခုဖန္တီး ေပးႏိုင္ဖို႔လည္း ရည္ရြယ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးဆံုးပါက IOT အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိနားလည္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပထမဆုကို USD 1000, USD 800 နဲ႔ USD 500 ရရွိမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူတိုင္းကို Certificate of Participation ခ်ီးျမႇင့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သံုးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အဲဒီအစီအစဥ္မွာ ပထမဆံုးရက္မွာ IOT အေၾကာင္း အသိပညာျဖန္႔ေဝတဲ့ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေလ့လာေရးခရီးေတြ ထည့္သြင္းထားၿပီး ICT Industry ရဲ႕ IOT ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေလ့လာခြင့္လည္း ရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း