အာဆီယံ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နယ္ပယ္ကို ပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးမည္

အာဆီယံေဒသတြင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္နယ္ပယ္အေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ခံက်င္းပသည့္ ASEAN Business & Investment Summit 2014 တြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရသည္။

၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပေသာ အဆိုပါ Summit ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာေပါင္း ၁၀ ခန္႔ကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရသည္။ ေဆြးေႏြး မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အာဆီယံဒစ္ဂ်စ္တယ္နယ္ပယ္ဟူေသာ သီးျခားေခါင္းစဥ္ ပါဝင္မည္ဟု စီစဥ္သူတို႔က ဆိုသည္။

“အာဆီယံအိုင္စီတီ ဆိုေပမယ့္ က႑ေပါင္းစံုနဲ႔ သက္ဆိုင္တာေတြ ပါဝင္မွာပါ။ ဂုဏ္ယူဖို႔ေကာင္းတာက Google ကလူေတြ၊ Starhub ကလူေတြ ေဆြးေႏြးတဲ့အထဲမွာ ပါပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ လက္ရွိ အေျခအေနေတြ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၅ ႏွွစ္က အေျခအေနေတြ၊ ေနာက္ ၅ ႏွစ္ရဲ႕ အေျခအေနေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ”ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္ MIT ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ ဦးထြန္းသူရသက္ က ေျပာသည္။

နည္းပညာအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ Cloud နည္းပညာမ်ား၊ Cyber Security ၊ M _ Commerce ႏွင့္ အျခားေသာ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုတို႔ကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ မွ ၁၃ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္ MICC 2 ၌ က်င္းပသြားမည္ဟု သိရသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အိုင္စီတီနယ္ပယ္အျပင္ အျခားေသာ က႑အသီးအသီးကို ေဆြးေႏြးမည့္ အဆိုပါ Summit သို႔ အာဆီယံေဒသတြင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၈၀၀ တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္က ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရသည္။