အသံုးမျပဳေစခ်င္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြကို Chrome browser ကေန ဘယ္လို တားျမစ္မလဲ

Chrome browser ကေန အသံုးမျပဳေစခ်င္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြကို တားဆီးဖို႔နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ Chrome browser ကို အသံုးျပဳၿပီး ကိုယ္က အသံုးမျပဳေစခ်င္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြကို ပိတ္ထားဖို႔အတြက္ ဆိုရင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ အလြယ္တကူ တားဆီးပိတ္ပင္ႏိုင္ပါတယ္။

Chrome browser ရဲ႕ ညာဘက္ေထာင့္အေပၚနားမွာရွိတဲ့ အစက္သံုးစက္နဲ႔ menu icon ကိုႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္ settings ဆိုတာကိုေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Settings ထဲကိုေရာက္ၿပီဆိုရင္ People ဆိုတဲ့ေနရာမွာ Manage other people ဆိုတာကိုရွာၿပီး ႏွိပ္လိုက္ပါ။

ၿပီးရင္ Add person ဆုိတာကို ေအာက္ေျခနားမွာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ႏွိပ္လိုက္ပါ။

User Name ေနရာမွာ ႏွစ္သက္ရာနာမည္ကို ေပးပါ။ ၿပီးရင္ ေအာက္ေျခနားမွာရွိတဲ့ Supervise this person to control and view the website they visit from your Google account ဆုိတဲ့ေနရာမွာ အမွန္ျခစ္ထည့္ သြင္းၿပီး Save ဆိုတာကို ႏွိပ္ရပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ browser address bar မွာ chrome.google.com/manage ဆိုတာကို ႐ိုက္ထည့္ၿပီး ကိုယ္ control လုပ္မယ့္ user ကို select မွတ္ပါ။ ၿပီးရင္ permission ေနရာမွာ manage ဆိုတာ ကို ႏွိပ္ရပါမယ္။

ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ ကိုယ္ block လုပ္ခ်င္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာေတြကို ထည့္သြင္းၿပီး တားျမစ္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။

ဒီ feature ဟာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြကိုလည္း မိဘေတြက အင္တာနက္ သံုးစဲြတဲ့အခါမွာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ သံုးစဲြႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။