အများပြည်သူသုံး အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု (Public Access Center-PAC) လိုင်စင်ပယ်ဖျက်

အများပြည်သူသုံး အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု (Public Access Center-PAC) လိုင်စင်တွေကို​ ဇွန် ၈ ရက်မှ စတင်ကာ ပယ်ဖျက်လိုက်တယ်လို့ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန က ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။

အဆိုပါ လိုင်စင်တွေကို ကွန်ပျူတာဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၉ အရ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး လိုင်စင်များကို အသုံးချဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းလိုင်စင် အဖြစ် ၁၂ လ အတွင်း အသွင်ကူးပြောင်းရန် လိုင်စင်အသွင် ကူပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၃/၂၀၁၅) ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ယင်းအမိန့်ကြေညာစာတွင် ဖော်ပြထားသော အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်အတွင်း အသွင်ကူးပြောင်းရန် ပျက်ကွက်သော လိုင်စင်များနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းရန် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသော အများပြည်သူသုံး အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု (Public Access Center-PAC) လိုင်စင်များကို ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၀/၂၀၂၀) ဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန် ၈ ရက်မှ စတင်ကာ ပယ်ဖျက်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

-သန္တာ