အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားပါအသံုးျပဳႏုိင္သည့္သြားျဖဴ စက္

white-light.jpg

White Light အမွတ္တံဆိပ္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ မေရြး အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ သြားျဖဴစက္ေမာ္ဒယ္သစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ Special Light transmitter တစ္ခုပါဝင္ၿပီး ဘယ္လိုသြားမ်ိဳး၊ ဘယ္ေလာက္ ညစ္ပတ္ခ်ိဳးကပ္ေန
ေသာ သြားမ်ိဳးကိုမဆို ၁၀ မိနစ္အတြင္း ျဖဴစင္ဝင္းပေစမည္ျဖစ္သည္။ သြားျဖဴ သြားတုိက္ေဆးႏွစ္ဘူးပါဝင္ၿပီး အဆိုပါေဆးဘူးကို သြားပံုစံအံကပ္တြင္ ထည့္၊ ပါးစပ္ထဲတြင္ သြားႏွင့္အံကိုက္တပ္ဆင္ၿပီး Light transmitter ျဖင့္ အလင္းေပးကာသြားကို ေခ်းခၽြတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကြမ္းခ်ိဳး၊ ေဆးလိပ္ခ်ိဳးအပါအဝင္ ဘယ္လိုအေၾကာင္းမ်ိဳးေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ညစ္ပတ္၊ ခ်ိဳးတက္ ေနေသာသြားမ်ားကို ျဖဴ စင္ဝင္းပေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ သံုးႏုိင္ေအာင္ အံကပ္ကိုပံုစံအသစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေပးထားသည္။ မီးအလင္းအား အဆင့္သံုးဆင့္ပါဝင္ၿပီး ကိုယ့္သြား၏သန္႔စင္ႏုိင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အလင္းေပး မီးအတြက္ Lithium အမ်ိဳးအစား နာရီဓာတ္ခဲႏွစ္လံုးျဖင့္ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္္။ တန္ဖိုးမွာက်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ဝန္းက်င္ျဖစ္ၿပီး Ever Fine ဖုန္း ၃၈၃၄၆၆၊ ၃၈၇၆၄၀ ၌ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

-ေအာင္ေအာင္