အဆင့္ျမင့္ မီဒီယာကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ အဆင့္ျမင့္မီဒီယာ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ထပ္မံ ေခၚယူေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီသင္တန္းကို Thit San Media School နဲ႔ Myanmar Media Arts တုိ႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္တာျဖစ္ၿပီး Semester ၃ ခု တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Semester 1 မွာ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္းဆုိင္ရာ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထုတ္လုပ္မႈ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္း၊ Semester 2 မွာ ႐ုပ္သံတည္းျဖတ္မႈနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ကၽြမ္းက်င္သင္တန္း၊ Semester 3 မွာ ဇာတ္ေကာင္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ Movies ထုတ္လုပ္မႈ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္းေတြကုိ ၃ လစီ သင္ၾကားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ျဖစ္ရပါမယ္။ တန္းခြဲတစ္ခုကုိ သင္တန္းသား ၁၂ ဦးသာလက္ခံမွာျဖစ္ကာ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံ မရွိေသာသူမ်ားကို လည္း အေျခခံမွစတင္ကာ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းကာလ ၉ လ ၿပီးဆံုးပါက Dip.MMA ကိုရရွိမွာျဖစ္ၿပီး တန္းခြဲတုိင္းကုိ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ ႏွစ္ႀကိမ္ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္လုိသူေတြ အေနနဲ႔ ဖုန္း-၀၁-၅၁၁၆၆၈၊ ၀၉ ၅၁၄၂၅၃၁ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

-သႏၲာ