အစိုးရကေတာင္းဆုိတဲ့ မိုဘုိင္းသံုးစြဲသူ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းအတုိင္း ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း Telenor ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ထုတ္ေပးေရးနဲ႔ ပတ္္သက္တဲ့ ဥပေဒ ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိေသးတဲ့အတြက္ အစိုးရ အေနနဲ႔ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ ကိုေတာင္းဆိုရာမွာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္၍ သာထုတ္ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ တယ္လီေနာျမန္မာမွ စီအီးအိုျဖစ္သူ Mr. lars Erik Tellmann မွေျပာၾကားခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းအရာကိုေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇

ရက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တယ္လီေနာျမန္မာရဲ႕ ေရွ႕ဆက္မယ့္ လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ လမ္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းတဲ့ အခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

“အစိုးရအေနနဲ ့အခ်က္အလက္ေတြကိုေတာင္းခံလာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့အေနနဲ ့ေပးသင့္၊ မေပးသင့္ကို ေသခ်ာစိစစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ေပးပါတယ္။ အဲ့လုိမ်ဳိးေပးတဲ့ အခါမွာ အမ်ားစုကေတာ့လူသတ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ မိုင္ဘိုင္းဖုန္းေတြရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကို ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့လိုေပးတဲ့အခါမွာလဲ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ကို သက္ေသအေနနဲ ့ ထုတ္ေပးသင့္မွသာ ထုတ္ေပးခဲ့တာပါ” လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရအေနနဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေန လက္ရွိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူ ၁၀၀ ဦးရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို ့အေနနဲ႔ ေပးသင့္၊ မေပးသင့္ကို ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွသာ ၂၇ ဦးရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကိုသာ ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

အမ်ားစုအေနနဲ႔လူသတ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ားနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ မိုဘိုင္း ဖုန္းနံပါတ္ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ အသံုးျပဳသူေခၚဆိုခဲ့ေသာ ဖုန္းနံပါတ္ေတြနဲ႔ အျခားေသာ အခ်က္အလက္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။