အင္တာနက္သံုးစြဲသူ ၁၅ သန္းတြင္ ၁၄ သန္းမွာ အေကာင့္ကို Log Out လုပ္ေလ့မရွိ

အင္တာနက္သံုးစြဲသူ ၁၅ သန္းရွိတဲ့အထဲမွာ ၁၄ သန္းဟာအေကာင့္ကို Log Out လုပ္ေလ့မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ Cyber Space ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာႏွင့္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရဲႏိုင္မိုးကေျပာၾကား ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အိုင္တီနည္းပညာကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳရင္ ဆိုက္ဘာထဲမွာပါဝင္ေၾကာင္း၊ သံုးစြဲသူ ၁၅ သန္းမွာ ၁၄ သန္းဟာ မိမိတို႔အေကာင့္ကို Log Out လုပ္ေလ့မရွိေၾကာင္း၊ အဲဒါကိုနားလည္ဖို႔လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြ အတိုက္ခံရလို႔ရွိရင္ သိေစခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ သိခ်င္လို႔ယူသြားတဲ့ သေဘာကိုပဲ နားလည္ေၾကာင္း၊ အေကာင့္အသစ္ ျပန္လုပ္မယ္လို႔သာ နားလည္ထားၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အမ်ားစုဟာ Gmail ကိုသံုးၾကေၾကာင္း၊ Gmail ဆာဗာ (gmail server) ကိုျဖတ္သန္းသြားရေၾကာင္း၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ gmail ကို နည္းပညာအရ ဖတ္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ထားေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ဌာနနဲ႔ပတ္သက္လို႔ gmail ကိုသံုးမယ္ဆိုရင္ ဌာန gmail ကိုသာ ေပးေစလိုေၾကာင္း အစရွိ သည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း