အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ႐ုပ္ရွင္ေတြကို တိုက္႐ိုက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မယ့္ iFlix ျပည္တြင္းကို ဝင္လာ

အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ရုပ္ရွင္ေတြကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မယ့္ iFlix ျပည္တြင္းကို ဝင္လာေတာ့မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာရုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကရုပ္ရွင္ေတြကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ဖို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိတဲ့ iFlix ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္မယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

iFlix ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္တဲ့ အခမ္းအနား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို မတ္လ ၉ ရက္မွာျပဳလုပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။