အဂၤလန္ Leeds Trinity University ၏ BA (Hons) Business and Management Programmes ကို ျပည္တြင္း၌တက္ေရာက္ႏုိင္မည္

အဂၤလန္ Leeds Trinity University ရဲ႕ BA (Hons) Business and Management Programmes ကို ျပည္တြင္းရွိ Myanmar Metropolitan College မွာ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

LTU နဲ႔ MMC တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မယ့္ BA (Hons) Business and Management Programmes ကို တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ၿပီးသူေတြနဲ႔ International High School ၿပီးဆံုးထားသူေတြ Year 1 မွ စတင္တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး HND ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြဟာ Year 3 ကို တုိက္႐ိုက္တက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ Programmes အတြက္ ေဒၚလာ ၆၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ ပညာသင္ဆုကိုလည္း ေပးအပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

-သႏၲာ