အခြေခံပညာအတန်းများ၏ အောင်စာရင်းများကို မူလသတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်ဆုတ်ပြီးထုတ်ပြန်မည်

အခြေခံပညာအတန်းများအောင်စာရင်းကို စတုတ္ထတန်းနှင့် အဌမတန်း အပါအဝင် သူငယ်တန်းမှ နဝမတန်းအထိ စာမေးပွဲအောင်စာရင်းတွေကို မူလသတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်ဆုတ်ပြီးထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယ်။

COVID-19 ကြောင့် အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် စစ်ဆေးမှုအနေနဲ့ အတန်းအလိုက် စစ်ဆေးပြီးစီးသော်လည်း Grade-5 နဲ့ Grad-9 က မပြီးသေးတဲ့အတွက် မူလထုတ်ပြန်တဲ့ရက် ဧပြီ ၂၆ ရက်ကို မထုတ်ပြန်နိုင်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယ်။ စတုတ္ထတန်း၊ အဌမတန်း အောင်/ရှုံးကို နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲတစ်ခုတည်းဖြင့် မဆုံးဖြတ်ဘဲ အခန်းဆုံးစာမေးပွဲ၊ ပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲနဲ့ ကျောင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု ရလဒ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲရလဒ်ကို ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ရမှတ် (၈၀) မှ (၁၀၀) အထိကို (A) အဆင့်၊ ရမှတ် (၆၀) မှ (၇၉) အထိကို (B)အဆင့်၊ ရမှတ် (၄၀) မှ (၅၉) အထိကို (C) အဆင့်၊ ရမှတ် (၃၉) မှတ်နှင့် အောက်ကို (D) အဆင့် (ကျရှုံး) သတ်မှတ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲတွင် ဘာသာရပ်တစ်ခုမှာ အဆင့် (D) ရနေပါက အခန်းဆုံးစစ်ဆေးမှု (CET ) (သို့) ပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲမှာ အဆိုပါဘာသာရပ်တွင် (A)၊ (B)၊ (C) အဆင့်တစ်ခုခုရထားပါက ထိုဘာသာရပ်ရဲ့ နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲရလဒ်ကို (D) မှ (C) သို့ ပြင်ဆင်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

စာမေးပွဲရလဒ်ဖြင့် ဖြည့်ဆည်းသော်လည်း (D) အဆင့်ရဘာသာရပ် ကျန်ရှိနေသေးပါက တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျောင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု (CPR) ရလဒ်ဖြင့် (C) အဆင့်သို့ ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။

-ဝေဝေ