အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ယူနစ္တစ္ခု တီထြင္ခဲ့ေၾကာင္း Facebook ေၾကညာ

Facebook ဟာ အခ်ိန္ကို တိုင္းတာတဲ့ယူနစ္ Flicks ကုိ တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ စကၠန္႔၊ မိနစ္နဲ႔ နာရီလိုမ်ိဳး အခ်ိန္အတိုင္းစနစ္ တစ္ခုအျဖစ္ Flicks ကုိ တီထြင္ခဲ့တယ္လို႔ Facebook က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

Flicks ဟာ nanosecond ထက္ႀကီးတဲ့ အေသးဆုံး အခ်ိန္တိုင္းတာမႈ ယူနစ္ျဖစ္သလို အေရအတြက္အရ တစ္စကၠန္႔မွာ 1/705,600,000 ရွိတယ္လို႔ GitHub စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္မႈအရ nanosecond တုိင္းတာမႈဟာ တစ္စကၠန္႔မွာ 1/1,000,000,000 ရွိတဲ့အတြက္ Flick က 1.41723356 nanosecond ပုိမိုရွည္လ်ားပါတယ္။

 

Facebook ကတီထြင္လိုက္တဲ့ Flicks ဆုိတဲ့အမည္ဟာ “frame-tick” ဆိုတာကေန ယူထားပါတယ္။ Flicks ဟာ ဗီဒီယို frame rate ေတြအတြက္ သီးျခား frame ၾကာခ်ိန္ေတြကို တိုင္းတာေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 24hz, 25hz, 30hz, 48hz, 50hz, 60hz, 90hz, 100hz ဒါမွမဟုတ္ 120hz ရွိတဲ့ ဗီဒီယိုကို ကိန္းျပည့္ေတြနဲ႔ တိုင္းတာေပးႏိုင္ပါတယ္။

ပ႐ိုဂရမ္မာေတြက frame sync တိက်ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔ C++ အတြင္းက built in tool ေတြကုိ အသုံးျပဳေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ CGI နဲ႔ visual effect ေတြထည့္သြင္းတဲ့အခါမွာ တိက်တဲ့အခ်ိန္တိုင္းတာမႈ စနစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ C++ အတြင္း အတိအက်တိုင္းတာေပးႏိုင္တာက nanoseconds ျဖစ္ေပမယ့္လည္း frame rate အမ်ားစုကို တိုင္းတာတဲ့အခါ ကြဲလြဲခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီျပႆနာကိုေျဖရွင္းဖို႔ အခ်ိန္အတိုင္းအတာသစ္ တစ္ခုကို ဖန္တီးမယ့္စိတ္ကူးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေပၚထြက္လာပါတယ္။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး developer ျဖစ္တဲ့ ခရစၥတိုဖာဟိုဗတ္က Facebook မွာ post တင္ခဲ့ပါတယ္။

စိုးထက္
Ref: TheVerge