ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာ တိုးတက္မႈႏွင့္အတူ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအေပၚ စိန္ေခၚလာသည့္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္စြမ္းအင္သံုးကားမ်ား

[ Zawgyi ]

စြမ္းအင္သစ္သံုးစြဲမႈယာဥ္မ်ား (New-energy Vehicles-NEVs) ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ ေလာင္စာသံုးယာဥ္မ်ား တီထြင္ ထုတ္လုပ္လာခဲ့ၾကျခင္းသည္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔ကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ Tesla ကဲ့သို႔ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနကို ဖန္တီးေနေစပါသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ရွန္ဟိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ CES Asia ျပပြဲတြင္ ၎တို႔ ၏ေနာက္ဆံုးေပၚ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ကားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကေပသည္။

အဆုိပါ ျပပြဲတြင္ Nexo ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဟုိက္ဒ႐ိုဂ်င္စြမ္းအင္သံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စင္းကို Hyundai Motor Group က ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါသည္။ ၎ကား
အေနျဖင့္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္စြမ္းအင္ကို ၅ မိနစ္ခန္႔သြင္း႐ံုမွွ်ျဖင့္ ကီလိုမီတာ ၈၀၀ အထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု မီဒီယာမ်ားက အစီ ရင္ခံေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတူ Mercedes-Benz ကလည္း ၎တို႔၏ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ကားမ်ားကို အသီးသီး ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကသည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္စြမ္းအင္သံုး ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကုိ တီထြင္ထုတ္လုပ္ကာ ေဖာ္ျပေနသည့္ အခ်ိန္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေခတ္ေနာက္က်မခံဘဲ ဟုိက္ဒ႐ိုဂ်င္ကား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပါဝင္လာခဲ့ၾကေပသည္။

အေမရိကန္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ RONN Motor Group သည္ NEV ယာဥ္မ်ားဒီဇိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တီထြင္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎သည္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီ ၂ ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဟုိက္ဒ႐ုိဂ်င္ကားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ၃ ဦးစပ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေပသည္။ အျခားတ႐ုတ္ျပည္တြင္း အေျခစိုက္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Automobile Work-FAW ႏွင့္ Dongfeng Motor Co မ်ားကလည္း ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ကား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္လာေနခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း Energytrend.cn ရဲ႕ အဆိုအရေတာ့ FAW ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကတည္းက ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ကား ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ထုတ္ လုပ္ႏုိင္ထားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

Dongfeng ရဲ႕ အႀကံအစည္ သည္လည္း ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္တြင္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ ေမာ္ေတာ္ကား အစီးေရ ၂၀၀၀ ခန္႔ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္း ထားေပသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ကားမ်ား တီထြင္ထုတ္လုပ္ကာ ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဦးတည္လာျခင္းသည္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ကားမ်ား၏ ကမ႓ာႀကီးပူေႏြးမႈအတြက္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ မရွိျခင္းသည္လည္း လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားထက္ အားသာခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ကား
မ်ားအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကိုသာ မွီခိုေနရသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ရရွိရန္အတြက္ ေက်ာက္ မီးေသြး၊ ေလာင္စာဆီႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကဲ့သုိ႔ေသာ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထုိအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္လည္း အစုိးရမ်ားကိုယ္တိုင္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ကားမ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ အားေပးလ်က္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရွန္ ဟုိင္း၏ Jiading စီရင္စုတြင္လည္း ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ကား ထုတ္ လုပ္မည့္ စက္႐ံုမ်ားကို တည္ ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သလို Hebei ျပည္နယ္ရွိ Zhangjakou တြင္ လည္း ၂၀၃၅ ခုႏွစ္မတိုင္မီ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားရာ ေဒသတြင္းရွိ ဟုိက္ဒ႐ိုဂ်င္စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅.၆ ဘီလီယံအထိ တန္းေၾကးရွိလာမည္ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ကား တီထြင္ထုတ္ လုပ္မႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ တိုးတက္ေနဆဲအဆင့္ ေအာက္၌သာ ရွိေနပါေသးသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ ကားထုတ္လုပ္မႈသည္ စုစုေပါင္း ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အေသးအဖြဲတစ္ခုအထိသာ ရွိေနပါေသးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္စြမ္းအင္ကို လံုေလာက္စြာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္စြမ္းအင္ ျဖည့္တင္းသည့္ စခန္းမ်ား အႏွံအျပားတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္စြမ္းအင္ကို ေပါမ်ားျခင္း၊ လံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာႏုိင္ေစရန္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ကမ႓ာအႏွံ႔မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက တ႐ုတ္သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဇီဝစြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍အလင္းစြမ္းအင္ကို အသုံးျပဳကာ ဒီဇယ္ ေလာင္စာႏွင့္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရေပသည္။

အဆိုပါေဆာင္ရြက္မႈကို တ႐ုတ္သိပၸံအကယ္ဒမီ၏ Dalian အင္စတီက်ဳမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ နည္းစဥ္အရကမၻာေျမေပၚ ရွိ ကာဗြန္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္၊ သို႔မဟုတ္ အလင္းတုကို အသုံးျပဳလ်က္ သန႔္ရွင္းေသာစြမ္းအင္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုေတသီတို႔က ဆိုသည္။

ဇီဝပစၥည္း (Biomass) မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစြန႔္ပစ္ပစၥည္း မ်ားျဖစ္သည့္ ေကာက္႐ိုးမ်ား၊ သစ္ေတာဆိုင္ရာ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္ၿပီး ၎တို႔သည္ သဘာဝအရ ေပါမ်ားစြာတည္ရွိသည့္ ကာဗြန္အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေရနံဓာတု ပစၥည္းအရင္းအျမစ္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ေျပာင္းထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ ေပါမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဇီဝပစၥည္းမ်ားမွ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ထုတ္လုပ္ျခင္း နည္းစဥ္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ ယခုတီထြင္မႈလုပ္ငန္းကို သိပၸံပညာရွင္ျဖစ္သူ Wang Feng က ဦးေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ ၿပီး အဆိုပါအေၾကာင္းအရာကို ႏိုင္ငံတကာ သိပၸံဂ်ာနယ္ျဖစ္သည့္ Nature Energy တြင္ ေဖာ္ျပထား ခဲ့ေပသည္။

လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ထုတ္လုပ္မႈ နည္းလမ္းစဥ္သည္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစ ရန္အတြက္မူ လြယ္ကူမႈရွိသည္ ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္တ႐ုတ္သုေတသီ အသင္းတစ္ခုသည္ ေရမွဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ကို ခြဲထုတ္ႏိုင္ ရန္ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ ဓာတ္ကူပစၥည္းတစ္မ်ိဳးအား Photosynthesis ျဖစ္စဥ္ကို တုပျခင္းျဖင့္ တီထြင္ထုတ္ လုပ္ခဲ့ၾကရာ ၎တို႔အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို သိသာစြာ ေလၽွာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေမၽွာ္လင့္ထားၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေဆာင္ရြက္မႈကို Zhejiang တကၠသိုလ္မွ သုေတ သီျဖစ္သူ Hou Yang က ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ၿပီးထိုအ ေၾကာင္းအရာကို Nature Communications ဟု အမည္
ရသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္လည္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ေရမွဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ကို ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ တန္ဖိုးႀကီးမားသည့္ Iridium သမား႐ိုးက်ျဒပ္ပစၥည္းကို အသုံးျပဳရၿပီး ၎သည္ လည္း တည္ၿငိမ္မႈမရွိသလို လုံေလာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း လည္း မရွိပါဟု Hou က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ သုေတသီတို႔အေနျဖင့္ အပင္ႏွင့္ ေရညႇိတို႔၏ဆဲလ္ မ်ားအတြင္း ေတြ႕ရွိရသည့္ ဆဲလ္စနစ္ ခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ Chloroplast ၏ အက္တမ္တည္ ေဆာက္မႈပုံစံကို တုပႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ဓာတ္ကူပစၥည္းအသစ္တစ္ခုကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ သည္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးကို ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္စြမ္းအင္သည္ သန႔္ရွင္းေသာ စြမ္းအင္စနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈ မရွိသလို ေလာင္ကၽြမ္းမႈႏႈန္းျမင့္ၿပီး ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္လည္း ေပါႂကြယ္ဝသည့္အတြက္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ သံုးကားမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုး ကာ အသံုးျပဳဦးမည္မွာေသခ်ာ ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။

-ေက်ာ္လင္း (အမိေျမ)

[ Unicode ]

စွမ်းအင်သစ်သုံးစွဲမှုယာဉ်များ (New-energy Vehicles-NEVs) ဟု အမည်ပေးထားသည့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် လောင်စာသုံးယာဉ်များ တီထွင် ထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြခြင်း သည် လျှပ်စစ်မော်တော်ကားများအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့ကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသည့် Tesla ကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေကို ဖန်တီးနေစေပါသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ရှန်ဟိုင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော CES Asia ပြပွဲတွင် ၎င်းတို့ ၏နောက်ဆုံးပေါ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကားများကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြပေသည်။

အဆိုပါ ပြပွဲတွင် Nexo ဟု အမည်ပေးထားသည့် နောက်ဆုံးပေါ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်သုံး မော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းကို Hyundai Motor Group က ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကား
အနေဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်ကို ၅ မိနစ်ခန့်သွင်းရုံမျှှဖြင့် ကီလိုမီတာ ၈၀၀ အထိ မောင်းနှင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟု မီဒီယာများက အစီ ရင်ခံဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ထို့အတူ Mercedes-Benz ကလည်း ၎င်းတို့၏ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကားများကို အသီးသီး ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြသည်။ အနောက်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်သုံး မော်တော်ကားများကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ကာ ဖော်ပြနေသည့် အချိန်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်လည်း ခေတ်နောက်ကျမခံဘဲ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကား ထုတ်လုပ်မှုတွင် ပါဝင်လာခဲ့ကြပေသည်။

အမေရိကန်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် RONN Motor Group သည် NEV ယာဉ်များဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တီထွင်ထုတ်လုပ်နေသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် တရုတ် ကုမ္ပဏီ ၂ ခုနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကားကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ၃ ဦးစပ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပေသည်။ အခြားတရုတ်ပြည်တွင်း အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် Automobile Work-FAW နှင့် Dongfeng Motor Co များကလည်း ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကား ထုတ်လုပ်မှုတွင် ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်လာနေခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း Energytrend.cn ရဲ့ အဆိုအရတော့ FAW ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကတည်းက ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကား အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ထုတ် လုပ်နိုင်ထားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

Dongfeng ရဲ့ အကြံအစည် သည်လည်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အရောက်တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင် မော်တော်ကား အစီးရေ ၂၀၀၀ ခန့်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ရည်မှန်း ထားပေသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကားများ တီထွင်ထုတ်လုပ်ကာ ရောင်းချနိုင်မှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးတည်လာခြင်းသည် လျှပ်စစ်ကားများကို တီထွင်ထုတ်လုပ်နေသည့် ကုမ္ပဏီများအတွက် စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပေသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကားများ၏ ကမ႓ာကြီးပူနွေးမှုအတွက် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု မရှိခြင်းသည်လည်း လျှပ်စစ်ကားများထက် အားသာချက်ပင် ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ကား
များအနေဖြင့် လျှပ်စစ်ကိုသာ မှီခိုနေရသည်မှာ မှန်သော်လည်း လျှပ်စစ်ရရှိရန်အတွက် ကျောက် မီးသွေး၊ လောင်စာဆီနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဲ့သို့သော ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများအပေါ် မှီခိုနေရဆဲဖြစ်သည်။ ထိုအားနည်းချက်ကြောင့်လည်း အစိုးရများကိုယ်တိုင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကားများကို တီထွင်ထုတ်လုပ် အသုံးချနိုင်ရန်အတွက် အားပေးလျက်ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။

တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ရှန် ဟိုင်း၏ Jiading စီရင်စုတွင်လည်း ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကား ထုတ် လုပ်မည့် စက်ရုံများကို တည် ဆောက်ထားပြီးဖြစ်သလို Hebei ပြည်နယ်ရှိ Zhangjakou တွင် လည်း ၂၀၃၅ ခုနှစ်မတိုင်မီ တည်ဆောက်မည် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားရာ ဒေသတွင်းရှိ ဟိုက်ဒရိုဂျင်စက်ရုံများအနေဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅.၆ ဘီလီယံအထိ တန်းကြေးရှိလာမည်ဖြစ် သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော်လည်း ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကား တီထွင်ထုတ် လုပ်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် တိုးတက်နေဆဲအဆင့် အောက်၌သာ ရှိနေပါသေးသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်က ဟိုက်ဒရိုဂျင် ကားထုတ်လုပ်မှုသည် စုစုပေါင်း မော်တော်ကားထုတ်လုပ်မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အသေးအဖွဲတစ်ခုအထိသာ ရှိနေပါသေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်ကို လုံလောက်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင် ဖြည့်တင်းသည့် စခန်းများ အနှံအပြားတွင် တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း ယနေ့အချိန်အခါတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်ကို ပေါများခြင်း၊ လုံလောက်ခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာနိုင်စေရန် ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ကမ႓ာအနှံ့မှ သိပ္ပံပညာရှင်များ အနေဖြင့် တီထွင် ထုတ်လုပ် နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက တရုတ်သိပ္ပံပညာ ရှင်များအနေဖြင့် ဇီဝစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍အလင်းစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုကာ ဒီဇယ် လောင်စာနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရပေသည်။

အဆိုပါဆောင်ရွက်မှုကို တရုတ်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏ Dalian အင်စတီကျုမှ သိပ္ပံပညာရှင်များက ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ နည်းစဉ်အရကမ္ဘာမြေပေါ် ရှိ ကာဗွန်အရင်းအမြစ်များကို နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၊ သို့မဟုတ် အလင်းတုကို အသုံးပြုလျက် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်အဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု သုတေသီတို့က ဆိုသည်။

ဇီဝပစ္စည်း (Biomass) များတွင် စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း များဖြစ်သည့် ကောက်ရိုးများ၊ သစ်တောဆိုင်ရာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့သည် သဘာဝအရ ပေါများစွာတည်ရှိသည့် ကာဗွန်အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ရေနံဓာတု ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်များနေရာတွင် အစားထိုးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရုပ်ပြောင်းထုတ်ကုန်များအဖြစ် ပေါများစွာ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည်လည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဇီဝပစ္စည်းများမှ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းစဉ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ယခုတီထွင်မှုလုပ်ငန်းကို သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်သူ Wang Feng က ဦးဆောင်နေခြင်းဖြစ် ပြီး အဆိုပါအကြောင်းအရာကို နိုင်ငံတကာ သိပ္ပံဂျာနယ်ဖြစ်သည့် Nature Energy တွင် ဖော်ပြထား ခဲ့ပေသည်။

လက်တွေ့အားဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှု နည်းလမ်းစဉ်သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေ ရန်အတွက်မူ လွယ်ကူမှုရှိသည် တော့မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့်တရုတ်သုတေသီ အသင်းတစ်ခုသည် ရေမှဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ခွဲထုတ်နိုင် ရန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်မျိုးအား Photosynthesis ဖြစ်စဉ်ကို တုပခြင်းဖြင့် တီထွင်ထုတ် လုပ်ခဲ့ကြရာ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ထိုသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသာစွာ လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် မျှော်လင့်ထားကြခြင်းလည်းဖြစ်သည်။

အဆိုပါဆောင်ရွက်မှုကို Zhejiang တက္ကသိုလ်မှ သုတေ သီဖြစ်သူ Hou Yang က ဦးဆောင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပြီးထိုအ ကြောင်းအရာကို Nature Communications ဟု အမည်
ရသည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်လည်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအချိန် တွင် ရေမှဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် တန်ဖိုးကြီးမားသည့် Iridium သမားရိုးကျဒြပ်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုရပြီး ၎င်းသည် လည်း တည်ငြိမ်မှုမရှိသလို လုံလောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း လည်း မရှိပါဟု Hou က ဆိုသည်။

တရုတ် သုတေသီတို့အနေဖြင့် အပင်နှင့် ရေညှိတို့၏ဆဲလ် များအတွင်း တွေ့ရှိရသည့် ဆဲလ်စနစ် ခွဲတစ်ခုဖြစ်သော Chloroplast ၏ အက်တမ်တည် ဆောက်မှုပုံစံကို တုပနိုင်ခြင်းဖြင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း သည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုးကို ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း သက်သာစေမည်ဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်သည် သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လေထုညစ်ညမ်းမှု မရှိသလို လောင်ကျွမ်းမှုနှုန်းမြင့်ပြီး ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အရင်းအမြစ်လည်း ပေါကြွယ်ဝသည့်အတွက် နောင်အနာဂတ်တွင် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာ သုံးကားများနှင့် လျှပ်စစ်ကားများနေရာတွင် အစားထိုး ကာ အသုံးပြုဦးမည်မှာသေချာ ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။